Biznes bez granic

Konkurs Emerging Market Champions

Konkurs Emerging Market Champions

Promujemy liderów przedsiębiorczości

Konkurs Emerging Market Champions

Promujemy liderów przedsiębiorczości

Ideą konkursu Emerging Market Champions, organizowanego od 2014 r. przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy jest wyłanianie i honorowanie liderów przedsiębiorczości rozwijających działalność poza granicami kraju. Nagroda jest przyznawana polskim firmom dokonującym ekspansji zagranicznej, a także podmiotom z rynków wschodzących, które z sukcesem inwestują w Polsce, przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego kraju.
Tegoroczna edycja została wzbogacona o nową kategorię e-commerce.

Na liście laureatów dotychczasowych edycji konkursu znajdują się: KGHM Polska Miedź S.A. (I edycja), Grypa Nowy Styl, Samsung Electronics (II edycja), Amica S.A., Cemex Polska sp. z o.o. (III edycja), Grupa Maspex, LG Chem Poland sp. z o.o. (IV edycja).


Zasady konkursu

Zgłoszenie konkursowe odbywa się w ramach nominacji przyznanej przez Radę Ekspertów – grono prawie 300 osób ze środowisk gospodarczych, biznesowych, akademickich, dziennikarskich i przedstawicieli korpusu dyplomatycznego. Wymogiem formalnym przystąpienia do konkursu jest minimum trzyletnia historia działalności na rynku oraz zasięg działania wykraczający poza granice jednego kraju. Spośród nadesłanych nominacji zwycięzców w 3 kategoriach wyłania Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem dr Andrzeja Olechowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. Kapituła ocenia skalę inwestycji, sprawność funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych oraz zasięg geograficzny ekspansji, a w przypadku firm inwestujących w Polsce, również ich wpływ na lokalny rynek pracy. W kategorii e-commerce brane pod uwagę będą zaimplementowane technologie cyfrowe w procesie produkcji i sprzedaży.


Gala finałowa

Wręczenie nagród odbyło się podczas sesji plenarnej, 28 września 2018r., w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.


Badania

Uzupełnieniem projektu są coroczne badania diagnozujące klimat prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalny potencjał krajowych firm. Ich celem jest zidentyfikowanie kluczowych czynników gwarantujących sukces firmy poza granicami kraju.


Dokumenty