Finansowanie

Finansowanie Dostawców

Finansowanie Dostawców

Finansowanie dostawców nieposiadających otwartego rachunku w Banku

Finansowanie Dostawców

Finansowanie dostawców nieposiadających otwartego rachunku w Banku

Finansowanie dostawców nieposiadających otwartego rachunku w Banku

Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności handlowej czy produkcyjnej jest współpraca z grupą dostawców w ramach zakupu produktów lub usług. W warunkach dużej konkurencyjności rynkowej silna sieć dostawców oraz wzajemnie dobre stosunki handlowe stanowią istotną przewagę i mogą decydować o sukcesie rynkowym firmy.

Często jednak pomiędzy dostawcą a kupującym pojawiają się warunki utrudniające płynną współpracę i rozwój działalności. Podstawowy problem związany z tego typu współpracą to czas spłaty należności za towar lub usługę. Dostawca chce skrócić okres od daty wystawienia faktury do momentu otrzymania środków. Kupujący - odwrotnie: im ten czas jest dłuższy, tym lepiej, gdyż pozwala to na skuteczniejsze zarządzanie płynnością finansową.

Aby zapobiec powstawaniu tego typu utrudnień oraz zapewnić zarówno kupującemu, jak i dostawcom płynność finansową, Bank Handlowy w Warszawie S.A. działający pod marką Citi Handlowy stworzył Program Finansowania Dostawców. Dzięki niemu, wybrani przez kupującego dostawcy otrzymują w Banku finansowanie na zasadzie Faktoringu Właściwego. Dostawca może otrzymać środki natychmiast, gdy kupujący przyjmie towar lub usługę, dokona ich weryfikacji oraz potwierdzi zgodność faktur (czyli terminy i kwoty do zapłaty), podczas gdy kupujący reguluje płatności za zakupione produkty czy usługi w dogodnym terminie.

Wykorzystanie Programu Finansowania Dostawców sprawia, że konflikt dotyczący terminów zapłaty znika. Zastosowanie tego rozwiązania daje również możliwość zbudowania efektywnego programu lojalnościowego kupującego dla swoich dostawców, umożliwiającego wzmocnienie więzi handlowych pomiędzy kupującym a jego dostawcami.


W ramach Programu oferujemy finansowanie:

  • Kupującym posiadającym w Banku otwarty rachunek bieżący oraz dostępną linię kredytową,
  • Dostawcom zarówno posiadającym jak i nieposiadającym w Banku otwartego rachunku bieżącego oraz dostępnej linii kredytowej.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą. Szczegółowych informacji udzieli również:

Agnieszka Malik-Śmiech
Tel: +48 (22) 657 73 94
Fax: +48 (22) 692 21 32

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

Program Finansowania Dostawców przynosi korzyści zarówno kupującym jak i dostawcom.

Korzyści dla kupującego (Organizatora Programu)

  • umacniają się relacje handlowe z dostawcami,
  • zwiększa się lojalność dostawców,
  • kupujący ma możliwość redukcji kosztów poprzez lepsze zarządzanie własnymi środkami finansowymi,
  • Bank administruje za kupującego rozliczeniami z dostawcami.

Korzyści dla dostawców

  • oferta skierowana zarówno do dostawców, którzy mają otwarty rachunek bieżący w Banku jak i dostawców tego rachunku nieposiadających,
  • poprawa płynności i wzmocnienie pozycji finansowej,
  • dostęp do atrakcyjnego finansowania z formalnościami ograniczonymi do minimum,
  • pełna informacja o płatnościach, umożliwiająca dogodne planowanie przepływów finansowych niezależnie od specyfiki branży i sezonowości.

Szczegółowe wymagania oraz warunki korzystania z produktu, jak również ryzyka z nim związane są przedstawiane Klientowi na etapie sprzedaży.