Finansowanie

Kredyt handlowy

Kredyt handlowy

Łatwe finansowanie, wygodna forma rozliczeń

Kredyt handlowy

Łatwe finansowanie, wygodna forma rozliczeń

Kredyt Handlowy to produkt umożliwiający podmiotom gospodarczym uzyskanie finansowania bieżącej działalności w związku z realizowanymi transakcjami handlowymi zarówno przed jaki i po dostawie. Rozwiązanie służyć ma przede wszystkim zapewnieniu kapitału obrotowego niezbędnego do wykonywania zobowiązań handlowych.


Kredyt Handlowy może być udzielony w dwóch podstawowych wariantach:

  • finansowanie sprzedającego - czyli zapewnienie kapitału obrotowego w celu pozyskania środków na realizację zamówienia handlowego (pre-finansowanie) lub w celu wcześniejszego pozyskania środków w związku z udzieleniem kontrahentowi odroczonego terminu płatności (finansowanie w związku z wystawieniem faktury),
  • finansowanie kupującego - czyli zapewnienie kapitału obrotowego przeznaczonego na realizację przedpłaty na rzecz dostawcy (przed wystawieniem faktury przez dostawcę lub po wystawieniu faktury).

Zalety produktu

  • finansowanie przed dostawą, po dostawie, a także możliwość połączenia tych wariantów,
  • wypłata kredytu na podstawie wniosku dostarczonego za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej,
  • finansowanie kapitału obrotowego bez konieczności dokonywania cesji wierzytelności na Bank.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą. Szczegółowych informacji udzieli również:

Agnieszka Malik-Śmiech
+48 (22) 657 73 94
+48 (22) 692 21 32

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe omówienie funkcjonalności produktu, wymagań oraz warunków korzystania z produktu, jak również ryzyk z nim związanych odbywa się podczas bezpośredniego kontaktu z klientem w przypadku zainteresowania tym produktem.