Finansowanie

Kredyty konsorcjalne

Kredyty konsorcjalne

Multibankowe rozwiązanie kredytowe dla firm o dużych potrzebach inwestycyjnych

Kredyty konsorcjalne

Multibankowe rozwiązanie kredytowe dla firm o dużych potrzebach inwestycyjnych

Kredyty konsorcjalne udzielane przez dwóch lub więcej kredytodawców na tych samych warunkach, przy użyciu wspólnej dokumentacji i administrowane przez jednego agenta.

Minimalna kwota kredytu wynosi ok. 100 mln zł.

Odmiany konsorcjów w zależności od charakteru zobowiązania banku:

  • na zasadzie dołożenia należytej staranności w organizacji finansowania (best efforts),
  • gwarantowanie całości lub części finansowania (underwriting).

Kredyty mogą być niezabezpieczone lub zabezpieczone. Środki dostępne są w dużych transzach, w PLN lub innych dostępnych walutach, np. USD, EUR. Na koszt kredytu składają się prowizje (organizacyjna, agencyjna, od zaangażowania) oraz odsetki, naliczane z reguły wg zmiennej stopy procentowej, powiększonej o marżę. Najczęstszy okres finansowania to 1-7 lat.


Korzyści

  • możliwość uzyskania wyższej kwoty finansowania w porównaniu z kredytem bilateralnym,
  • ograniczenie ryzyka banków, skłaniające je do oferowania konkurencyjnych warunków finansowania,
  • rozwinięty rynek kredytowy, zapewniający sprawną realizację transakcji, w stosunkowo krótkim czasie,
  • poszerzenie grupy banków współpracujących z kredytobiorcą.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.