O Banku

Historia

Historia

1870
Bank Handlowy w Warszawie S.A. został założony w 1870 roku przez grupę inwestorów pod przewodnictwem Leopolda Kronenberga. Jest najstarszym bankiem komercyjnym w Polsce i jednym z najstarszych, nieprzerwanie działających banków w Europie. Pierwszym prezesem Rady Banku był Józef hr. Zamoyski, po dwóch latach godność tę zaczął pełnić Leopold Kronenberg.
1914
Przed wybuchem I wojny światowej Bank Handlowy był największym prywatnym bankiem na ziemiach polskich i jednym z niewielu prowadzących obsługę finansową handlu z Rosją i Europą Zachodnią. Przetrwał dwie wojny światowe nie przerywając działalności.
1945
Po 1945 roku Bank Handlowy został głównym polskim korespondentem banków zagranicznych, a w 1964 roku uzyskał oficjalnie monopol na obsługę transakcji polskiego handlu zagranicznego. Spowodowało to w konsekwencji zbudowanie największej sieci banków korespondentów, otwarcie oddziału w Londynie, przedstawicielstw zagranicznych w Nowym Jorku, Moskwie, Belgradzie, Rzymie i Berlinie oraz afiliacji w Wiedniu, Luksemburgu i Frankfurcie.
1989
Rok 1989, który był punktem zwrotnym w historii gospodarczej Polski, otworzył też nowy rozdział w historii Banku Handlowego. Bank utracił faktyczny monopol na dokonywanie rozliczeń zagranicznych, zyskał jednak większą swobodę działania w pełnym zakresie usług bankowych. Szybka rozbudowa sieci oddziałów oraz rozwinięcie nowych dziedzin usług finansowych pozwoliły na znaczący wzrost wolumenu operacji Banku w kraju i za granicą.
1991
Citibank (Poland) S.A. rozpoczyna działalność w Polsce.
1997
W 1997 roku, po prawie 60 latach przerwy, Bank Handlowy powrócił na warszawską giełdę.
2000
W 2000 roku nastąpiła radykalna zmiana struktury akcjonariatu Banku Handlowego. Zakończył się 3-letni okres wypracowanej w procesie prywatyzacji Banku koncepcji akcjonariatu rozproszonego, opartego na inwestorach pasywnych. W roku 130-lecia działalności Bank otworzył nowy rozdział swojej historii stając się częścią globalnej sieci Citigroup. Zakup przez największą instytucję finansową świata w dwóch wezwaniach znaczącej większości akcji Banku oraz zgoda Komisji Nadzoru Bankowego na przekroczenie przez podmioty wchodzące w skład Citigroup 75% kapitału akcyjnego Banku otworzyły drogę do podjęcia decyzji o połączeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z Citibank (Poland) S.A.
2001
11 października 2000 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na przeprowadzenie fuzji Citibank (Poland) S.A. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Fuzja obu instytucji nastąpiła w marcu 2001.
2003
Nazwa prawna: Bank Handlowy w Warszawie S.A., marka Citibank Handlowy
2007
Nowe logo Banku Handlowego w Warszawie S.A. - Citi Handlowy

Dzisiaj Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Przynależność do Citi, wiodącej instytucji finansowej na świecie, zapewnia Klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Citigroup to wiodąca globalna firma świadcząca usługi finansowe. Obsługuje około 200 milionów klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach. Zapewnia bogaty wachlarz produktów i usług finansowych, takich jak: bankowość komercyjna i inwestycyjna, bankowość detaliczna, kredytowanie, ubezpieczenia, usługi na rynku papierów wartościowych i zarządzanie aktywami. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citigroup.com