Relacje inwestorskie

Ratingi

Ratingi

Ratingi

Bank Handlowy w Warszawie S.A. posiada pełny rating od międzynarodowej agencji ratingowej Fitch Ratings.

Rating pełny

Fitch Ratings
Rating długoterminowy podmiotu A-
Rating krótkoterminowy podmiotu F1
Viability rating* a- 
Rating wsparcia 1
Długoterminowy rating na skali krajowej AA+ (pol)
Krótkoterminowy rating na skali krajowej F1+ (pol)
Ostatnia aktualizacja 29-09-2020
Perspektywa ratingu długoterminowego jest negatywna.

* Viability rating to ocena wewnętrznej, niezależnej od czynników zewnętrznych wiarygodności kredytowej danej instytucji.

Zobacz ratingi historyczne, plik xls (45 KB)