title

Raport Roczny Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2021 rok.

List prezesa

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2021 rok.

Elżbieta Światopełk - Czetwertyńska
Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

> Przeczytaj list

Tworzenie wartości dla akcjonariuszy

 • zysk netto 4,5x wyższy niż w roku 2020
 • rekomendacja wypłaty niemal 100% zysku za 2021 r. w formie dywidendy
 • stopa dywidendy na poziomie 10%

  Zysk netto do podziału (w mln zł)

Zwrot na kapitale (ROE) dla Grupy Kapitałowej

10,1% - powyżej kosztu kapitału

Mocny wzrost przychodów Bankowości Instytucjonalnej, stanowiących ponad 70% wszystkich przychodów Banku

 • wzrost przychodów klientowskich w Bankowości Instytucjonalnej o 10% r./r.
 • wysoka dynamika wzrostu kredytów w segmencie Bankowości Przedsiębiorstw +13% r./r.
 • wzrost wolumenów FX o 24% r./r. wśród Klientów Bankowości Instytucjonalnej

Kontynuacja wzrostu w obszarze Zarządzania Majątkiem

 • wzrost liczby klientów zamożnych (Citi Private Client – CPC) o 23% r./r
 • wzrost depozytów klientów indywidualnych o 9% r./r.
 • wzrost wolumenów FX o 20% r./r., z czego ponad połowa tych wolumenów jest realizowana w dedykowanym narzędziu – Citi Kantor
Igor Sikorski – narciarstwo alpejskie
Polska Reprezentacja Paraolimpijska

Zrównoważony rozwój

Środowisko

 • wspieranie klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • pozyskanie 155 mln „zielonych aktywów” w 2021 r., wprowadzenie „zielonych produktów”
 • polityka kredytowa - uwzględnienie czynników środowiskowych i społecznych w procesach kredytowych
 • cele ESG uwzględnione jako istotne w nowej Strategii na lata 2022-2024
 • redukcja emisji własnej CO₂ w 2021 r. o 33% vs 2020 r.

Społeczność

 • utrzymana pozycja lidera różnorodności - ponad 50% kobiet w organach zarządczych Banku (Zarząd i Rada Nadzorcza), ponad 49% kobiet w kadrze menedżerskiej
 • promowanie i wspieranie inicjatyw pracowniczych - Citi Women Network, Disability Network, Citi Pride Network, działań charytatywnych czy wspólnych aktywności sportowych
 • wzrost zaangażowania wolontariuszy - mimo przeszkód związanych z pandemią w 2021 wolontariusze Citi Handlowy angażowali się w pomoc ponad 31 tys. razy
 • obecność w Diversity IN Check, tytuł „Banku wrażliwego społecznie” w XII edycji rankingu Złoty Bankier i dziennika „Pulsu Biznesu”.

Ład korporacyjny

 • obecność w WIG-ESG, utrzymany tytuł Super Etycznej Firmy