O Banku

Zarząd Banku

Zarząd Banku

Sławomir S. Sikora
rozwiń
zwiń
Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu Banku

Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sławomir Sikora jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Natalia Bożek
rozwiń
zwiń
Natalia Bożek

Wiceprezes Zarządu Banku

Pani Natalia Bożek objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 21 marca 2018 roku.

Pani Natalia Bożek posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów.

We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku.

W latach 2014-2017 Pani Natalia Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe PLC oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę.

W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych.

Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Dennis Hussey
rozwiń
zwiń
Dennis Hussey

Wiceprezes Zarządu Banku

Pan Dennis Hussey objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Pan Dennis Hussey posiada szerokie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowości. Pan Dennis Hussey rozpoczął pracę Citi w 1995 r. jako uczestnik Programu Rozwoju Kadry Kierowniczej w Wielkiej Brytanii, gdzie – zanim wstąpił na międzynarodową ścieżkę kariery – pracował w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Następnie zajmował stanowiska kierownicze w Bankowości Detalicznej, Korporacyjnej i Bankowości Przedsiębiorstw. Był, między innymi, Szefem Bankowości Korporacyjnej w Wietnamie, Szefem Działu Finansowania Przedsiębiorstw w Tajlandii, Szefa Bankowości Detalicznej w Hiszpanii oraz pełnił rolę Citi Country Officer (CCO) dla Sri Lanki i Wietnamu. W latach 2015-2018 pracował poza Citi – w ANZ (Australia and New Zealand Banking Group), gdzie pełnił rolę Dyrektora Generalnego (CEO) w Wietnamie i Szefa Regionalnego Wielkiego Mekongu. Pan Dennis Hussey od 2018 r. pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Citi Taiwan.

Pan Dennis Hussey posiada dyplom MBA uzyskany na Wyższej Szkole Ekonomii I Zarządzania w Helsinkach (Helsinki School of Economics & Business Administration).

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Maciej Kropidłowski
rozwiń
zwiń
Maciej Kropidłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Maciej Kropidłowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 19 marca 2014 roku.

Pan Maciej Kropidłowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania.

Od stycznia 2014 r. jest Szefem Sub-Sektora Rynków Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 r. powołany został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

Pan Maciej Kropidłowski karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w Dziale Bankowości Korporacyjnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.

Od 2008 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Barbara Sobala
rozwiń
zwiń
Barbara Sobala

Wiceprezes Zarządu Banku

Pani Barbara Sobala objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2013 roku.

Pani Barbara ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W Banku Handlowym pracuje od 2005 roku, kiedy to objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji. W latach 2012-2015 kierowała Pionem Ryzyka Bankowości Korporacyjnej. Jest Przewodniczącą Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem, Wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych i członkiem Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku.

Pani Barbara zanim dołączyła do zespołu Banku Handlowego, przez 13 lat pracowała w Banku BPH, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i była członkiem Komitetu Kredytowego Banku.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


James Foley
rozwiń
zwiń
James Foley

Członek Zarządu

Pan James Foley objął stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 1 lutego 2019 roku.

Pan James Foley posiada blisko 30-letnie doświadczenie w bankowości, z czego przez ostatnie 13 lat był związany z Grupą Citi. Ostatnio pracował na stanowisku Szefa TTS w Citibank Korea Inc. (od czerwca 2014 r.). Jednym z osiągnięć Pana Jamesa Foley'a było wprowadzanie przelewów transgranicznych dla dwóch nowych banków internetowych w Korei, co otworzyło szerokie możliwości współpracy z tymi bankami, również w segmentach klientowskich, które wcześniej nie współpracowały z Citi.

Wcześniej, tj. w latach 2010-2014 był Szefem TTS Citibank NA Thailand Branch w Tajlandii, a w latach 2005-2010 pełnił rolę Szefa Bankowości Transakcyjnej w Citibank NA New Zealand Branch w Nowej Zelandii. Zarządzając kolejno bankowością transakcyjną w Nowej Zelandii i Tajlandii, odpowiadał za całość usług transakcyjnych dla szerokiego grona firm, w tym zarządzanie gotówką i obsługę handlu, zapewniając klientom mobilne narzędzia do efektywnego zarządzania ich pozycjami finansowymi, kapitałem obrotowym i łańcuchami dostaw. Pod kierownictwem Pana Jamesa Foley'a Bankowość Transakcyjna w Tajlandii i Nowej Zelandii odnotowywała rekordowe przychody, zysk netto i wolumen depozytów.

Swoją karierę zawodową Pan James Foley rozpoczął w 1990 roku w firmie Westpac Banking Corporation w Nowej Zelandii, gdzie pracował do 2005 roku zajmując różne stanowiska kierownicze w obszarach bankowości transakcyjnej, w tym sprzedaży korporacyjnej i rozwoju biznesu.

Pan James Foley posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane na Massey University w Palmerston North w Nowej Zelandii.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Katarzyna Majewska
rozwiń
zwiń
Katarzyna Majewska

Członek Zarządu

Pani Katarzyna Majewska objęła stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 11 stycznia 2016 roku.

Pani Katarzyna Majewska od 1999 roku pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie współtworzyła Handlobank, a po połączeniu z Citibank (Polska) S.A. była odpowiedzialna między innymi za procesy zakupowe i zarządzanie nieruchomościami spółek z grupy Citi w Polsce. Z sukcesem scentralizowała procesy zakupowe oraz dokonała ich standaryzacji. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach sourcingowych. Wprowadziła w Polsce jako pierwszym kraju w strukturze Citi, nowoczesną strategię zarządzania dostawcami zapewniającą ścisłą kontrolę ich efektywności.

Od 2008 roku, Pani Katarzyna Majewska była związana z Grupą PZU, gdzie odpowiadała za obszar administracji, nieruchomości i zakupów.

Pani Katarzyna Majewska posiada bogate doświadczenie związane z tworzeniem strategii zakupowych oraz optymalizacją kosztów i zarządzania zmianą. W swojej dotychczasowej karierze zarządzała budżetami w wysokości kilkuset mln złotych oraz dużymi złożonymi zespołami ludzkimi.


Pani Majewska jest absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również program MBA stworzony przez RSM Erasmus University oraz General Management Program na Harvard Business School.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.