O Banku

Jakość

Jakość

Jakość

Strategia

Strategicznym celem Banku Handlowego w Warszawie S.A. działającego pod marką Citi Handlowy w obszarze jakości, jest osiągnięcie takiego poziomu satysfakcji naszych Klientów, który sprawi, że pozostaną lojalni wobec naszego banku, będą skłonni polecać nas bez żadnego wahania oraz staną się ambasadorami naszej marki.

Doświadczenia

Dążymy do dostarczania nie tylko produktów i usług, ale także wspaniałych doświadczeń we wszystkich momentach kontaktu z bankiem. Chcielibyśmy, aby każde doświadczenie naszego Klienta potwierdzało, że bank jest zaufanym partnerem. Dbamy o jasną komunikację, edukację finansową, eliminację powtarzających się zgłoszeń i problemów, upraszczanie procedur, priorytetyzację oferty produktów w oparciu o potrzeby Klientów i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Badania satysfakcji Klientów

Jednym z kluczowych elementów weryfikujących efekty naszych działań, są badania poziomu jakości usług i zadowolenia Klientów.

Głównym wskaźnikiem, który stosujemy, jest miernik lojalności Klientów NPS (Net Promoter Score). Badania Banku Handlowego w Warszawie S.A. obejmują wszystkie segmenty Klientów detalicznych i korporacyjnych banku, najważniejsze kanały komunikacji oraz newralgiczne momenty kontaktu klienta z bankiem (np. zakup produktu, skorzystanie z serwisu internetowego, reklamacja).

Realizowane badania służą przede wszystkim poznaniu oczekiwań Klientów oraz wskazaniu obszarów wymagających usprawnień. Na tej podstawie definiujemy odpowiednie działania i wprowadzamy je w życie. Ostatecznym arbitrem i beneficjentem tych działań są Klienci, którzy mają możliwość korzystania z produktów i usług coraz lepiej odpowiadającym ich potrzebom.

Rzecznik Klienta

Chcemy wspólnie z naszymi Klientami polepszać jakość oferowanych usług oraz produktów bankowych, dlatego powołaliśmy w Banku Handlowym w Warszawie S.A. funkcję Rzecznika Klienta, który reprezentuje w banku stanowisko, opinie, pomysły i uwagi otrzymywane od Klientów.

Kontakt dla Klientów

Rzecznik Klienta
rzecznik.klienta@citi.com