Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

2024

2023

2022

16 grudnia 2022

2021

2020

2 grudnia 2020

2019

2018

2017

6 grudnia 2017

2016


21 czerwca 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku
(data ogłoszenia na stronie Banku - 19 maja 2016)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008