Relacje inwestorskie

Dywidenda

Dywidenda

Dywidenda

Zgodnie z przyjętą strategią Banku w grudniu 2021 roku, Bank opracował propozycję podziału zysku Banku za lata 2022 - 2024, która zakłada że Bank będzie kontynuował realizację przeznaczania większości zysków na wypłatę dywidend, a jej wysokość została ustalona na poziomie nie niższym niż 75% zysku Banku z uwzględnieniem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie polityki dywidendowej banków.

Tabela prezentuje historię dywidend wypłacanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. od 1997 roku, tj. od dnia debiutu Banku na GPW.

Dane dotyczące dywidendy do pobrania w pliku Dywidenda, plik xls (36KB)

Źródło: raporty bieżące Banku Handlowego w Warszawie S.A.
* Współczynnik wypłaty dywidendy za rok 2004 - 100%, dodatkowo podział zysku z lat poprzednich
** 18 czerwca 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiło, że dywidenda za 2008 rok nie zostanie wypłacona, a zysk netto będzie przeznaczony na:
1) odpis na kapitał rezerwowy 570 663 986,61 zł
2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 75 000 000,00 zł
*** 4 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiło pozostawić cały zysk za 2019 rok niepodzielonym