baner
img

Citi Pride Network

Pride Network Poland to sieć pracowników Citi zrzeszająca i reprezentująca społeczność osób LGBTQ+, a także ich sojuszników oraz przyjaciół. Od 2018 roku sieć promuje równe i sprawiedliwe traktowanie osób LGBTQ+ w świetle różnorodnych polityk Citi, wspiera profesjonalny rozwój członków naszej społeczności, pomaga w rozwoju i utrzymaniu kultury różnorodności w naszej organizacji, zachęca do uczestnictwa w inicjatywach kulturalnych LGBT. Członkowie Pride Network dążą do bycia przykładem równości w miejscu pracy, dzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami. Chcą stworzyć środowisko, w którym pracownicy LGBTQ+ będą mogli czuć się bezpiecznie i będą mogli wnieść pełny i znaczący wkład w życie Citi. Sieć została wyróżniona za swoje działania nagrodami tj.: nagroda EMEA Live Our Values Awards w kategorii Diversity & Inclusion i nagroda LGBT+ Diamonds Polish Business Award za najlepszą sieć pracowniczą.

img

Citi Women Network

Inicjatywa Citi Women działa w Banku od 2004 roku. Misją sieci jest tworzenie sprzyjających warunków rozwoju zawodowego kobiet, pomoc w pokonywaniu barier oraz zapewnienie możliwości realizacji swoich ambicji, przy zachowaniu równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym. Sieć tworzy forum do inspirowania jej członków, dzielenia się wiedzą zawodową, najlepszymi praktykami w Citi, rozwijania umiejętności miękkich, budowania sieci kontaktów i promowania pracy zespołowej, niezależnie od płci. Citi Women realizuje swoje cele poprzez szkolenia, mentoring, spotkania z ludźmi sukcesu, spotkania integracyjne. Jest katalizatorem zmian, które mają przyciągnąć i utrzymać najlepsze talenty na rynku i promować kobiety-liderki w Citi.

img

Citi Disability Network

Citi Disability Network to przestrzeń otwarta każdą formę niepełnosprawności – dla pracowników, ich bliskich i klientów. W ramach sieci, jej członkowie przybliżają sytuację osób niepełnosprawnych – wewnątrz i na zewnątrz organizacji. To przestrzeń do rozmowy o tym, czego możemy się nauczyć i jak możemy się wzajemnie inspirować, a także dzielić doświadczeniami - możemy uczynić niedoskonałości naszą wewnętrzną siłą. Sieć buduje świadomość, przełamuje stereotypy i inicjuje rozmowy na temat tabu. Organizuje także warsztaty spotkania i szkolenia, promuje zdrowy styl życia i regularne badania, realizuje szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dla wszystkich pracowników oraz wspiera Citi w byciu integracyjnym pracodawcą.

img

Citi Multicultural Network

Misją sieci multikulturowej jest tworzenie równych możliwości dla wszystkich pracowników bez względu na ich rasę i pochodzenie. Głównym celem jest wykorzystanie dobrodziejstw wielokulturowej różnorodności, którą posiadamy i zwiększenie satysfakcji pracowników. Sieć organizuje spotkania z menedżerami z różnych branż i środowisk w ramach programu mentoringowego, łączy swoich członków poprzez różnorodne wydarzenia, pomaga poznawać różne kultury i środowiska. To platforma, na której pracownicy spoza Polski mogą zgłaszać swoje pytania, a każdy ma szansę służyć pomocą, dzielić się doświadczeniami i pomysłami.

img

Families Matter (Citi Parents Network)

Families Matter to sieć pracownicza o rodzinie i dla rodziny. Obserwując jak wielu z nas doświadcza zarówno radości, jak również wyzwań związanych z zachowaniem równowagi między życiem prywatnym a zawodowym – jako rodzice, dzieci, dziadkowie, opiekunowie bliskich – członkowie sieci wspierają pracowników we wszystkich aspektach życia, przede wszystkim poprzez tworzenie kultury zapewniającej harmonię między życiem zawodowym a rodzinnym. Families Matter działa od 2019 roku i zajmuje się wspieraniem pracujących rodziców, dzieleniem się wiedzą i organizowaniem wydarzeń dla rodziców i dzieci, w tym organizacją warsztatów rozwojowych, by wspierać się w mierzeniu się z rodzinnymi wyzwaniami.

baner