Informacje dla kandydatów

img

Jako bank jesteśmy instytucją zaufania publicznego. Poprzez skrupulatny dobór talentów dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów. Dokładamy wszelkiej staranności, aby procesy rekrutacji i zatrudnienia odzwierciedlały najwyższe standardy na rynku i wymagania stawiane instytucjom finansowym. Chcemy, abyś i Ty czuł(a) się z nami bezpiecznie i komfortowo, rozumiejąc oczekiwania i proces doboru kadr do naszej organizacji. Zobacz, jak wygląda standardowy proces weryfikacji kandydatów.

Weryfikacja niekaralności
Bank, jako instytucja finansowa jest na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1349, ze zm.) uprawniony do weryfikacji informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie. Sprawdź, tutaj co i w jaki sposób weryfikujemy.
Weryfikacja dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia
Celem tej weryfikacji jest potwierdzenie, że kandydaci ubiegający się o pracę spełniają wymogi stawiane przez Citi Handlowy, posiadają umiejętności, wiedzę i kompetencje niezbędne na stanowiskach, na które aplikują. W związku z tym każdy zatrudniony pracownik jest zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów potwierdzających wskazane w CV oraz kwestionariuszu osobowym informacje dot. tożsamości, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.
baner