Program Praktyk Letnich

Jeśli jesteś studentem dowolnego kierunku i ukończyłeś drugi rok studiów, to Program Praktyk Letnich stworzyliśmy z myślą właśnie o Tobie. Trwa od początku lipca do połowy września. Podczas Programu zdobędziesz wiedzę i doświadczenie pod okiem dedykowanego opiekuna-pracownika Citi. Na zakończenie praktyk efekty swojej pracy będziesz miał okazję przedstawić kadrze zarządzającej odpowiedniego obszaru biznesowego.

Rekrutacja na Program Praktyk Letnich rozpocznie się pod koniec lutego 2021.

Zależy nam, abyś był osobą:

 • ambitną, zaangażowaną i kreatywną

 • stawiającą na naukę i rozwój

 • potrafiącą pracować w grupie

 • działającą w kołach naukowych i organizacjach studenckich

 • bardzo dobrze znającą język angielski

 • posiadającą sprecyzowane zainteresowania zawodowe

Rekrutacja do programu

 • 1. Start
 • 2. Selekcja CV
 • 3. Rozmowa telefoniczna
 • 4. Rozmowa z managerem
 • 5. Decyzja

W trakcie

Podczas trwania Programu uczestnicy biorą udział w szkoleniu Orientation, w trakcie którego mają okazję zapoznać się z historią, kulturą, organizacją oraz zasadami funkcjonowania Grupy Citi w Polsce.

Oprócz Orientation uczestnicy Programu biorą udział w specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach oraz rozmaitych zajęciach integracyjnych. Na początku lipca wszyscy praktykanci uczestniczą w wyjeździe połączonym z wolontariatem.

Możliwości po programie

Dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich oferujemy stanowiska specjalistyczne w Citi Handlowy i Citi Service Center Poland, a także udział w Programie Rozwój na Bank, Regionalnych Programach Rozwojowych, Globalnym Programie Rozwojowym w IT oraz Programie Rozwojowym w Securities Services Operations.

W Citi Handlowy praktyki odbędziesz w jednym z pięciu obszarów:

Bankowość
detaliczna

Bankowość detaliczna

W obszarze Bankowości Detalicznej obsługujemy Klientów indywidualnych, w tym Klientów zamożnych Citigold, Citigold Private Banking oraz mikroprzedsiębiorstwa. Do zadań Bankowości Detalicznej należy m.in.: zarządzanie produktami kredytowymi, Inwestycyjnymi i Ubezpieczeniowymi, Analiza Sprzedaży i Jakości Obsługi Klienta, Zarządzanie Ryzykiem oraz rozwój Bankowości Mobilną, a także nowoczesnymi oddziałami typu SMART, które wyróżniają się nowoczesnym wystrojem, bardzo szybką obsługą, inteligentnymi procesami oraz intuicyjnymi technologiami dla Klienta.

Bankowość
korporacyjna

Bankowość korporacyjna

Pracownicy Bankowości Korporacyjnej dbają o finanse firm zarówno z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i polskich i globalnych korporacji. Praca w Bankowości Korporacyjnej umożliwia rozwój w obszarach, takich jak: Zarządzanie Ryzykiem, Sprzedaż, Zarządzanie Produktami Bankowości Transakcyjnej, Finansowanie Handlu, Powiernictwo Papierów Wartościowych oraz Pion Skarbu (Treasury).

Zarządzanie
i wsparcie

Zarządzanie i wsparcie

W Citi Handlowy oprócz działów biznesowych ważne są również działy wspierające biznes, takie jak: HR, Marketing i Komunikacja, Pion Prawny, Finanse, Audyt, Monitoring Zgodności oraz Departament Strategii.

Pion operacji

Pion operacji

Do Pionu Operacji należą: Operacyjna Obsługa i Procesowanie Transakcji Bankowych, Windykacja, Weryfikacja Kredytowa, CitiPhone - telefoniczna obsługa Klienta, Zarządzanie Projektami i Procesami, współpraca w zakresie wyceny aktywów i rozliczeń papierów wartościowych, Zakupy, Zarządzanie Nieruchomościami oraz Administracja.

pion technologii

pion technologii

Pion Technologii to: Zarządzanie i Wsparcie Procesów Technologicznych, Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych i Zarządzanie Infrastrukturą, Zarządzanie Systemami Bankowymi, Rozliczeniowymi i Architekturą IT, Centrum Badań i Rozwoju Produktów Bankowych (R&D) w Łodzi.

W Citi praktyki odbędziesz w jednym z dziewięciu obszarów:

Anti-money
laundering (AML)

Anti-money laundering (AML)

To departament zajmujący się monitorowaniem transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy - jeden z największych i najszybciej rozwijających się działów Citi. Zapewniamy analizę globalnych transakcji finansowych i walczymy z przestępczością finansową i finansowaniem terroryzmu. Chronimy integralność i stabilność międzynarodowego systemu finansowego, a każdy z naszych analityków odgrywa w tym procesie kluczową rolę. Nasz zespół w Warszawie jest jednym z trzech globalnych departamentów zajmujących się monitorowaniem milionów transakcji finansowych na całym świecie.

Markets and securities
services

Markets and securities services

Departament odpowiedzialny za obsługę rachunków papierów wartościowych i usługi księgowe związane z funduszami. Zespół MSS obsługuje Klientów z całego świata: weryfikuje transakcje dokonywane na rachunkach funduszy inwestycyjnych, bada i sprawdza wszystkie wątki związane z funduszami, ma stały kontakt z Klientami Citi, weryfikuje aktualność danych znajdujących się w systemie Citi oraz opracowuje raporty dla Klientów i zespołów wewnętrznych.

IT

IT

Zespoły IT w Polsce to około 1000 pracowników, którzy zapewniają nowoczesne rozwiązania technologiczne i sprawne działanie systemów Citi na całym świecie. Jednym z głównych obszarów jest Citi Technology Infrastructure.
Departament ten zapewnia całościowe rozwiązania technologiczne w wyspecjalizowanych dziedzinach. Obecnie zatrudnionych w nim jest ponad 800 wykwalifikowanych specjalistów, którzy oferują wsparcie dla strategicznych aplikacji Citi na całym świecie. Główne usługi świadczone przez ten dział są związane z infrastrukturą technologiczną - zespół administruje ponad 7 tys. serwerów i blisko 9 tys. baz danych na różnych kontynentach. Departament specjalizuje się w takich platformach jak: Unix, Wintel, Linux, Oracle i MS SQL. Do innych usług należą: kontrola technologiczna, bezpieczeństwo informacji oraz badania i parametryzacja systemów. W obszarze IT funkcjonuje również Chief Technology Office. Zespół technicznych analityków CTO jest głównym motorem innowacyjności Citi i odpowiada za kreowanie ogólnej strategii Citi w zakresie technologii informacyjnej. CTO opracowuje także kompleksowe rozwiązania służące globalnym funkcjom Citi, jak HR, Compliance, prawo czy finanse.

Operacje bankowości
transakcyjnej

Operacje bankowości
transakcyjnej

Głównym zadaniem tego zespołu jest obsługa transakcji Klientów z sektora publicznego, korporacji i instytucji finansowych z całego świata. Innowacyjne rozwiązania pomagają Klientom usprawniać i automatyzować procesy, minimalizować ryzyko oraz zwiększać zasięg.

product control

Product control

Największa część działu finansów odpowiedzialna za analizę rentowności, czynników wpływających na dochody oraz kontrolę inwestycji i produktów bankowych Klientów instytucjonalnych (pożyczek, papierów wartościowych itp.).

wsparcie obsługi klientów
bankowości prywatnej

wsparcie obsługi klientów
bankowości prywatnej

Do głównych zadań zespołu należy procesowanie wszystkich typów transakcji oraz dzienne zarządzanie gotówką.

Kontrola i zarządzanie
dostępami do systemów

Kontrola i zarządzanie dostępami do systemów

Dział ten zajmuje się zarządzaniem różnego rodzaju prawami dostępów do systemów używanych w ramach Citi (aplikacji, baz danych itp.).

Weryfikacja ryzyka
kredytowego

Weryfikacja ryzyka kredytowego

Głównym celem tego obszaru jest zapewnienie wsparcia dla zespołów ryzyka w zakresie zarządzania, doradztwa kredytowego, polityki kredytowej i kontroli związanych z funkcjami, które ułatwiają i zwiększają zatwierdzenia limitu kredytowego.

obszary wspieracjące

obszary wspieracjące

Należą do nich działy takie jak: HR, Monitoring Zgodności, Audyt i Pion Prawny.

Znajdź nas na: