O Banku

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

rozwiń
zwiń
Andrzej Olechowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dr Andrzej Olechowski jest członkiem Rady Dyrektorów spółki Euronet oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki P4. Pan Andrzej Olechowski zasiada również w Komitecie Doradczym Macquarie European Infrastructure Funds. Jest przewodniczącym Grupy Polskiej w Komisji Trójstronnej i członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. W przeszłości pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych (w latach 1993–1995) oraz ministra finansów (w 1992 r.), a także kandydował na urząd Prezydenta RP (w 2000 i 2010 r.). Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wśród jego wcześniejszych funkcji wymienić można stanowisko przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów (w latach 1994–1998), funkcję doradcy ds. gospodarczych prezydenta Lecha Wałęsy (w latach 1992–1993 oraz w 1995 r.), sekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1991–1992), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego (w latach 1989–1991). Dr Andrzej Olechowski zasiadał również w radach nadzorczych spółek Vivendi, PKN Orlen, LOT oraz ABB Polska. Piastował stanowisko starszego doradcy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz był członkiem organów doradczych w Goldman Sachs, Creditanstalt, Banca Nazionale del Lavoro, Textron, IFC i Citigroup Europe. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (na której w 1979 r. uzyskał stopień doktora). Wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Autor licznych publikacji na temat międzynarodowych stosunków handlowych i politycznych.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Frank Mannion

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Frank Mannion obecnie pełni funkcję Citi Chief Financial Officer w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). W ramach swojej nowej funkcji, którą objął w styczniu 2011 r., odpowiada za grupę ponad 1000 pracowników w całym Regionie.

Pan Frank Mannion swoją karierę zawodową rozpoczął w Irlandii, a następnie przeniósł się do Londynu, gdzie podjął współpracę z PricewaterhouseCoopers.

Pracę w Citi rozpoczął w 1989 r. w zespole ds. planowania i analiz w Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej dotychczasowej kariery pełnił wiele funkcji finansowych, w tym Kierownika ds. finansowania nowoczesnych technologii (Technology Finance Manager) i Szefa Kontroli Produktów CMB EMEA. W 2008 r. objął funkcję Citi Regional Franchise Controller w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), gdzie odpowiadał za grupę ponad 800 pracowników z różnych obszarów. Wcześniej kierował obszarem Kontroli Produktów i Sprawozdawczości Regulacyjnej (Product Control, Controllers and Regulatory Reporting) jako CMB EMEA Regional Controller.

Frank Mannion ukończył National University of Ireland w Galway, uzyskując tytuł naukowy w dziedzinie handlu. Posiada również tytuł dyplomowanego księgowego (Chartered Accountant). Obecnie wraz rodziną mieszka w Londynie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Shirish Apte

Członek Rady Nadzorczej

Do niedawna Pan Shirish Apte był Przewodniczącym Bankowości Citi w Regionie Azji i Pacyfiku (Co-Chairman, Citi Asia Pacific Banking). W latach 2009 - 2011 pełnił funkcję Szefa Regionu Azji i Pacyfiku (CEO, Citi Asia Pacific), odpowiadając za Azję Południową obejmującą takie kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Indie oraz kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Był członkiem Komitetu Wykonawczego oraz Komitetu Operacyjnego Citi.

Pan Shirish Apte pracował w Citi ponad 32 lata. Pełnił m.in. funkcję CEO Regionu Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (CEEMEA), a wcześniej jako Szef na kraj (Country Manager) odpowiadał za operacje Citi w Polsce, oraz był Wiceprezesem Banku Handlowego w Warszawie S.A. Pan Shirish Apte przeniósł się z Indii do Londynu w 1993 roku, gdzie objął stanowisko Senior Risk Manager w Regionie CEEMEA. Następnie objął stanowisko Szefa Corporate Finance and Investment Bank w Regionie CEEMEA, obejmującym również Indie.

Pan Shirish Apte posiada dyplom biegłego rewidenta uzyskany w Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii oraz stopień licencjata w dziedzinie handlu. Pan Shirish Apte posiada również dyplom MBA z London Business School.


rozwiń
zwiń
Igor Chalupec

Członek Rady Nadzorczej

Pan Igor Chalupec manager, finansista. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu (CEO) spółki ICENTIS Capital, specjalizującej się w transakcjach rynku kapitałowego, oraz Prezesa Zarządu (CEO) spółki RUCH S.A., jednego z największych dystrybutorów prasy w Polsce. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A., największej spółki sektora rafineryjno-petrochemicznego w Europie Środkowej. W latach 2003 – 2004 zajmował stanowisko wiceministra finansów oraz wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; był również członkiem European Financial Committee w Brukseli. W latach 1995 – 2003 Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA (należącego do Grupy UniCredit). Założyciel i dyrektor (CEO) Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA (w latach 1991 – 1995), największej spółki maklerskiej w Polsce; przez wielu lat członek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (od 1995 do 2003 r.). Pan Igor Chalupec zasiada w radach nadzorczych Banku Handlowego S.A. (grupa Citi) – od 2009 r. oraz spółki Budimex S.A. (grupa Ferrovial Agroman) – od 2007 r. Jest także członkiem Polskiej Rady Biznesu, Rady Programowej Forum Ekonomicznego (Polskie Forum Ekonomiczne w Krynicy), Rady Programowej Executive Club, członkiem Rady fundacji Instytut Spraw Publicznych, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem Kapituły Nagrody Lesława A. Pagi, Wiceprezesem Polskiego Związku Brydża Sportowego, członkiem Rady Fundacji Kobieca Pracownia. Fundator i Przewodniczący Rady Fundacji Ewangelickiego Towarzystwa Oświatowego. Współautor publikacji „Rosja, ropa, polityka, czyli o największej inwestycji PKN ORLEN” – książki poświęconej transakcji zakupu rafinerii w Możejkach na Litwie. Pan Igor Chalupec jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, w tym: nagrody Manager Award (w 2012 r.), Nagrody Lesława A. Pagi (w 2007 r.), nagrody WEKTOR (w 2006 r. ) oraz nagrody HERMER ( w 1996 r.).

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Jenny Grey

Członek Rady Nadzorczej

Pani Jenny Grey w lutym 2016 r. objęła stanowisko Szefa ds. Zarządzania Kadrami w Citi w Regionie EMEA. Wcześniej, od października 2012 roku, Pani Grey piastowała funkcję Szefa ds. Relacji Publicznych w Regionie EMEA i odpowiadała za ochronę i wzmacnianie reputacji Citi w Regionie EMEA. Zakres jej obowiązków obejmował relacje z mediami, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, rozwój marki i społeczności.

Pani Jenny Grey posiada 24-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji. Do Citi dołączyła w październiku 2012 r., po czterech latach pracy w brytyjskiej administracji rządowej, ostatnio w siedzibie Premiera Wielkiej Brytanii jako Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji Rządowej. Była Szefem ds. Merytorycznych (Head of Profession), kierując 5 tysiącami pracowników zajmujących się komunikacją w całym sektorze państwowym.

W poprzednich latach pracowała w sektorze publicznym, gdzie piastowała stanowisko Dyrektora ds. Komunikacji i Marketingu Społecznego m.in. w brytyjskiej służbie zdrowia (National Health Service) oraz w Komisji Audytu. Była również Dyrektorem ds. Korporacyjnych i Międzynarodowych w Cancer Research UK, największej fundacji charytatywnej w Wielkiej Brytanii, gdzie stworzyła pierwszą jednostkę odpowiedzialną za politykę publiczną i wsparcie.

Pani Jenny Grey rozpoczęła karierę zawodową w reklamie, a następnie została doradcą public relations ze specjalizacją w obszarze zarządzania reputacją i zarządzania kryzysowego. Doradzała wielu klientom międzynarodowym, w tym takim korporacjom jak McDonald’s, Toyota, BP czy Allied Domecq.

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii społecznej w London School of Economics oraz z wyróżnieniem studia w zakresie języka angielskiego i literatury angielskiej na Durham University.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Marek Kapuściński

Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Kapuściński ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studia podyplomowe SEHNAP / Stern School of Business na New York University. Do września 2016 r., przez 25 lat, związany z firmą Procter & Gamble. Współtwórca sukcesu firmy na rynku polskim i środkowo-europejskim, w tym wielu standardów funkcjonowania polskiego rynku od czasów transformacji, np. norm dla przemysłu kosmetycznego, etyki biznesu, w zakresie odpowiedzialności społecznej, czy samoregulacji w dziedzinie reklamy. Od lipca 2011 roku Dyrektor Generalny i Wiceprezydent (czyt. Prezes Zarządu/CEO) dla kluczowych dla P&G 9 rynków Europy Środkowej, zaś od stycznia 2007 roku dla Polski i krajów bałtyckich. Pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk na szczeblu zarządczym w tej globalnej korporacji, aktywny członek zarządu regionalnego firmy oraz jej Global Business Leadership Council zrzeszającej wszystkich 250 menedżerów najwyższego szczebla firmy. Doświadczony CEO i lider, ekspert w dziedzinach strategii, innowacji i zarządzania, aktywny twórca standardów stale adaptującego się do nowych wyzwań brand managementu, shopper marketingu, sprzedaży i komunikacji w warunkach digitalizacji i omni-channel. Jako pierwszy Polak i Środkowo-Europejczyk w P&G promowany kolejno na stanowiska Menedżera Marki, Kierownika Marketingu i Dyrektora Marketingu, także przez 5 lat odpowiedzialny za rozwój szeregu marek w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Współtwórca strategii i przewodniej pozycji rynkowej marek takich jak Always, Vizir, Ariel, Lenor, Fairy, Pampers, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Blend-A-Med, Old Spice. W uznaniu wkładu w budowanie marek oraz standardów i praktyk polskiego rynku reklamy wyróżniony przez Media Marketing Polska tytułem „Marketera 20-lecia”. Wykładowca i prelegent, juror, uczestnik paneli dyskusyjnych. Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych firm i organizacji pożytku publicznego oraz doradza ich zarządom. Prywatnie inwestor w start-upy i darczyńca na rzecz rozwoju młodej polskiej kultury i sztuki.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Gonzalo Luchetti

Członek Rady Nadzorczej

Pan Gonzalo Luchetti jest obecnie Szefem Bankowości Detalicznej Citi w Azji i Regionie EMEA. Na tym stanowisku Pan Gonzalo Luchetti odpowiada za całość operacji bankowości detalicznej, w tym depozyty, Wealth Management, bancassurance, małe przedsiębiorstwa, karty kredytowe, kredyty dla klientów indywidualnych oraz kredyty hipoteczne. Wcześniej, w 2015 r., pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Azji i pomógł przeprowadzić istotną transformację tego biznesu, polegającą na dostosowaniu jego sieci dystrybucji, zwiększeniu skali działalności wybranych podmiotów oraz cyfryzacji modelu działalności. Przed przyjazdem do Azji pracował w Nowym Jorku jako Globalny Szef ds. Wealth Management i Ubezpieczeń. Był odpowiedzialny za globalną dystrybucję produktów Citigold, Citigold Private Client, inwestycyjnych i ubezpieczeniowych oraz za Global International Personal Bank. Na tym stanowisku odpowiadał za globalne relacje z firmami zarządzającymi aktywami i firmami ubezpieczeniowymi. Ponadto w 2009 r. był odpowiedzialny za International Personal Banking w Stanach Zjednoczonych. Pan Gonzalo Luchetti dołączył do Citi w 2006 r. jako Szef ds. Strategii Bankowości Prywatnej Citi w Ameryce Łacińskiej, gdzie kierował działaniami w zakresie strategii wzrostu, poszukiwania źródeł zysków, segmentacji klientów oraz zwiększania produktywności sprzedaży. Następnie w 2007 r. objął dodatkowo funkcję Dyrektora Finansowego tego biznesu. Przed Citi pracował w JP Morgan Chase w dziale Optymalizacji Działalności w Pionie Międzynarodowych Usług Finansowych. Wcześniej pracował w Bain & Company jako konsultant ds. zarządzania w biurach w San Francisco i Londynie. Pan Gonzalo Luchetti ukończył studia MBA na Stanford University Graduate School of Business oraz studia licencjackie w dziedzinie informatyki na Politechnice w Buenos Aires. Posiada licencje US Securities Registration wydane przez FINRA, serii 7, 63, 24 i 65.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Anna Rulkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Od 2007 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Zarządu Grupy LUX MED, do której dołączyła w 2002 r. jako Członek Zarządu i Dyrektor Marketingu i Sprzedaży. Od końca 2011 r. pełni także funkcję Dyrektora Zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia. Od 2011 r. Pani Anna Rulkiewicz jest Prezesem Pracodawców Medycyny Prywatnej, a od 2016 r. pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców RP.

Doświadczenie zawodowe Pani Anny Rulkiewicz obejmuje m.in. zarządzanie w latach 2001-2002 Pionem Sprzedaży i Marketingu w Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym/Winterthur, gdzie nadzorowała pracę departamentów: sprzedaży wewnętrznej, sprzedaży zewnętrznej, ubezpieczeń grupowych, marketingu i komunikacji. W latach 1998-2001 Pani Rulkiewicz pracowała dla Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pełniąc funkcję Dyrektora Ubezpieczeń Grupowych i Szkoleń odpowiadała m.in. za segment ubezpieczeń grupowych, w tym również za tworzenie usług, system rekrutacji oraz zarządzanie szkoleniami. Po powierzeniu jej funkcji Dyrektora Segmentu Klientów Korporacyjnych i uzyskaniu nominacji na członka zarządu Zurich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. odpowiadała za segment klientów z sektora small business i klientów korporacyjnych. W latach 1995-1998 pracowała w Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., gdzie odpowiadała m.in. za rozwój sprzedaży ubezpieczeń grupowych i indywidualnych w ramach bancassurance.

Pani Anna Rulkiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1994 r. uzyskała stopień magistra. Pani Rulkiewicz jest również absolwentką Uniwersytetu w Hamburgu. W 1998 r. ukończyła studia podyplomowe w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń oraz cykl szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA „Marketing Strategies for Executive Advancement” (LIMRA Executive Development Group). W 2018 r. ukończyła Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Barbara Smalska

Członek Rady Nadzorczej

W latach 2015-2017 Pani Barbara Smalska pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A., odpowiedzialnego za obszar strategii, fuzje (w szczególności za proces integracji prawnej i operacyjnej z działalnością wydzieloną Banku BPH S.A. oraz realizację synergii fuzyjnych), kanały zdalne (sprzedaż przez internet oraz rozwój bankowości internetowej i mobilnej), a także inne projekty rozwojowe oraz IT.

Od 2008 r. Pani Smalska związana była z Grupą PZU: jako Dyrektor Biura Zarządzania Produktami (2008-2010) i Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej (2010-2012) odpowiedzialna była za różne aspekty zarządzania segmentem klientów indywidualnych i MSP Grupy PZU, w szczególności obszary produktu, marketingu, sprzedaży i analitycznego CRM. W latach 2013-2014, jako członek zarządu PZU SA i PZU Życie SA, odpowiadała całościowo za segment klienta indywidualnego i MSP Grupy PZU. Jako Przewodniczący, a następnie niezależny członek Rady Nadzorczej Link4 TU S.A. (2014-2016) odpowiadała za nadzór nad oraz proces włączenia Link4 do Grupy PZU. Pani Barbara Smalska zasiadała również w Radzie Nadzorczej PTE PZU SA (2013-2014).

Pani Barbara Smalska rozpoczęła swoją karierę zawodową w 2002 r. w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. W latach 2002-2006 na stanowiskach Associate, Senior Associate, Consultant brała udział w wielu projektach w sektorach usług finansowych i telekomunikacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, w zakresie m.in.: strategii biznesowej, modelu operacyjnego, organizacji sieci sprzedaży i aktywizacji sprzedaży, reorganizacji i optymalizacji kosztów. W latach 2006-2008 jako Project Leader, a następnie Principal zarządzała projektami strategicznymi dla największych polskich banków, ubezpieczycieli i firm telekomunikacyjnych, głównie w zakresie strategii biznesowej i strategii dystrybucji w segmencie klienta detalicznego.

Pani Barbara Smalska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1997 r. uzyskała tytuł magistra fizyki, a w 2001 r. doktorat z doświadczalnej fizyki wysokich energii.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Stanisław Sołtysiński

Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Sołtysiński profesor nauk prawnych. Pan prof. Sołtysiński od 2000 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA. Jednocześnie zajmuje się działalnością naukową jako profesor nauk prawnych związany z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu (gdzie piastował również funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji). Wykładał wielokrotnie jako visiting profesor na Uniwersytecie w Pennsylvania Law School w Filadelfii, a także w College of Europe w Brugii, Max Planck Institute w Monachium oraz w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji naukowych. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i członkiem Rady Dyrektorów UNIDROIT. Jest współautorem Kodeksu spółek handlowych. Pan prof. Sołtysiński zajmuje się również praktyką prawniczą będąc wspólnikiem Spółki Komandytowej "Sołtysiński, Kawecki i Szlęzak" Doradcy Prawni.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Zdenek Turek

Członek Rady Nadzorczej

Pan Zdenek Turek odpowiada za całość operacji Citi w Europie. Jest Szefem Klastra Europejskiego oraz CEO Citibank Europe, plc. Pracuje w Dublinie. Citi oferuje szeroki zakres usług bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, bankowości transakcyjnej, jak również w zakresie papierów wartościowych i rynków kapitałowych w całym Regionie Europy Zachodniej, który stanowi jeden z największych rynków Citi na świecie. Wcześniej Pan Zdenek Turek pełnił funkcję CEO w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz funkcję Citi Country Officer w Rosji i pracował w Moskwie. Operacje Citi w tym regionie obejmowały 8 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2005–2008 Pan Zdenek Turek pełnił rolę Citi Country Officer w regionie Południowej Afryki oraz kierował Regionem Afryki (na stanowisku Divsion Head for Africa), obejmującego 16 krajów, w których Citi prowadzi swoją działalność. W latach 2002–2005 Pan Turek pełnił funkcję Citi Country Officer na Węgrzech, zarządzając jednocześnie Regionem Europy Środkowej, w skład którego wchodziło pięć krajów (Węgry, Czechy, Rumunia, Słowacja i Bułgaria). Pan Zdenek Turek rozpoczął pracę w Citi w 1991 r. w Pradze, gdzie sprawował liczne funkcje kierownicze w obszarze Bankowości i Finansowania Przedsiębiorstw, a w 1998 r. awansował na stanowisko Citi Country Officer w Rumunii. Przed rozpoczęciem pracy w Citi, Pan Zdenek Turek był zatrudniony w Departamencie Operacji Walutowych Banku Centralnego Czechosłowacji, gdzie odpowiadał za sektory eksportowe/importowe oraz usług biznesowych (1986-1990). Następnie dołączył do A.I.C., austriackiej firmy konsultingowej jako Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa w Pradze, gdzie odpowiadał za doradztwo klientom korporacyjnym w zakresie restrukturyzacji i naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw przemysłowych. Pan Zdenek Turek ukończył studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze w 1986 r. Studiował również w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie w 1997 r. ukończył Zaawansowany Program Rozwoju Kadry Kierowniczej (Advanced Management Development Program). W 2010 r. uzyskał tytuł Executive MBA w wyższej szkole biznesu INSEAD.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


rozwiń
zwiń
Stephen R. Volk

Członek Rady Nadzorczej

Pan Stephen R. Volk pełni funkcje Vice Chairman of Citi oraz Chairman of Citi Institutional Clients Group.

Pan Volk rozpoczął pracę w Citi we wrześniu 2004 roku. Wcześniej pełnił funkcję Chairman of Credit Suisse First Boston, gdzie współpracował ściśle z Prezesem Zarządu (CEO) nad strategicznym zarządzaniem firmą oraz nad kluczowymi sprawami dotyczącymi klientów. Był również członkiem Credit Suisse Group Management Board. Pracę w Credit Suisse First Boston rozpoczął w sierpniu 2001 roku, przechodząc z Shearman & Sterling, nowojorskiej firmy prawniczej, w której począwszy od 1991 roku pełnił funkcję Senior Partner. Podczas pracy w Shearman & Sterling, Pan Volk, wiodący prawnik specjalizujący się w fuzjach i przejęciach, był doradcą prawnym dla szeregu korporacji, włączając Citicorp.

Pan Volk rozpoczął pracę w Shearman & Sterling w 1960 roku po ukończeniu Dartmouth College oraz Harvard Law School, stając się wspólnikiem (Partner) w 1968 roku.

Pan Volk jest Członkiem Rady Dyrektorów Continental Grain Company i członkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego. Jest również członkiem Rady Stosunków Międzynarodowych (Council on Foreign Relations), Rady Doradczej Dziekana (Dean's Advisory Board) Harvard Law School oraz członkiem Fundacji Adwokatury Amerykańskiej (American Bar Foundation).

Pan Stephen R. Volk nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Volk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

 


Składy Komitetów Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.