30 lat doświadczenia w obsłudze klientów private banking

30 lat Citigold

W Citi Handlowy łączymy 153-letnią tradycję Banku Handlowego, najstarszego banku komercyjnego w Polsce, z międzynarodowym doświadczeniem Citigroup, jednej z wiodących instytucji finansowych na świecie.

Czerpiąc ze swojej długiej tradycji i doświadczenia w segmencie private banking, bank wspiera przełomowe idee i spektakularne przedsięwzięcia, będąc pionierem wielu usług finansowych. W 1993 roku, jako pierwszy w Polsce zaczął oferować bankowość prywatną, towarzysząc Klientom na ich drodze do sukcesu, zgodnie z maksymą swojego założyciela Leopolda Kronenberga: „Polacy! bogaćcie się”.

30 lat Citigold

Prywatna bankowość w globalnym banku.

Najważniejsze nagrody i osiągnięcia

Informacje dodatkowe

Pytania i odpowiedzi

Ważne dokumenty