EN

POLECENIE KONTA

Więcej dobrego w zasięgu ręki!

Polecaj konto osobiste znajomym i odbierz nagrodę za skuteczne polecenie!

Nagroda za skuteczne polecenie klienta.


Sięgnij po nagrodę - to proste!

Klient Polecający


 1. KROK 1

  Podczas wizyty w oddziale Citigold podpisuje Regulamin Oferty, zawierający indywidualny kod polecenia.

 2. KROK 2

  Informuje Osobę Poleconą o programie i przekazuje jej kod polecenia oraz dane kontaktowe do Pracownika Banku.

Osoba Polecana


 1. KROK 1

  Kontaktuje się z Pracownikiem Banku i podaje kod polecenia.

 2. KROK 2

  Otwiera Konto Osobiste Citigold Private Client.

 3. KROK 3

  W terminie 10 dni od dnia otwarcia konta, podpisuje Regulamin Oferty i wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu (w celu otrzymania przez Polecającego nagrody), poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty

 4. KROK 4

  Do ostatniego dnia 7 miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta, w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, utrzymuje na rachunkach oferowanych przez Bank, średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 4 mln zł w przypadku Konta Citigold Private Client.

Dokumenty do pobrania

Informacje dodatkowe

 • ​Informacje prawne

  Konta Osobiste Citigold i Citigold Private Client to rachunki płatnicze.

  Oferta „Polecam Citigold Private Client. Edycja I” („Oferta”) dostępna jest do 05.01.2024 r. albo do wyczerpania puli 50 rekomendacji zawarcia umowy o Konto Osobiste, za pośrednictwem których doszło do Otwarcia Konta Osobistego typu Citigold Private Client. Z Oferty wyłączeni są m.in. Poleceni, którzy po dniu 1 września 2019 r. byli Posiadaczami/Współposiadaczami do Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego w Banku. Pełna lista wykluczeń znajduje się w Regulaminie Oferty.

  Oferta „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7” jest dostępna dla 500 pierwszych Klientów, którzy do 14 grudnia 2023 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client i spełnią warunki opisane w Regulaminie Oferty. Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, uzyskają na rachunkach oferowanych przez Bank saldo dzienne środków na poziomie co najmniej 450 000 PLN dla Konta Citigold lub 4 200 000 PLN dla Konta Citigold Private Client.

  Oferty mogą powtarzać się w przyszłości. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.