EN

POLECENIE KONTA

Więcej dobrego w zasięgu ręki!

Polecaj konto osobiste znajomym i odbierz nagrodę za skuteczne polecenie!

Sięgnij po nagrodę - to proste!

Klient Polecający

Klient polecający otrzyma nagrodę kiedy:


 1. KROK 1

  W czasie trwania Oferty, podczas wizyty w oddziale Citigold, podpisze Regulamin i przekaże osobie, którą poleca indywidualny kod polecenia,

 2. KROK 2

  • osobie którą poleca przekaże kod polecenia i dane kontaktowe do Pracownika Banku,
  • oraz spełnione zostaną przez osobę polecaną wszystkie warunki Oferty.

  Polecający może otrzymać nagrody pieniężne w ramach Oferty za maksymalnie 3 pierwsze rekomendacje, niezależnie od liczby Kont Osobistych otwartych na podstawie rekomendacji.

Osoba Polecana

Osoba Polecana wypełni warunki Oferty:


 1. KROK 1

  W czasie trwania Oferty skontaktuje się z pracownikiem Banku i poda swój kod polecenia,

 2. KROK 2

  Na warunkach oferty otworzy Konto Osobiste typu Citigold lub Citigold Private Client.

 3. KROK 3

  W terminie 10 dni od dnia otwarcia Konto Osobiste, podpisze Regulamin Oferty i wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej polecającemu poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Oferty (w celu otrzymania przez polecającego nagrody),

 4. KROK 4

  Do ostatniego dnia 7 miesiąca kalendarzowego po otwarciu konta, w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, utrzymuje na rachunkach oferowanych przez Bank, średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 tys. zł w przypadku Konta Citigold lub co najmniej 4 mln zł w przypadku Konta Citigold Private Client.

Dokumenty do pobrania

Informacje dodatkowe

 • Informacje prawne

  Konta Osobiste Citigold i Citigold Private Client to rachunki płatnicze.

  Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Kont Osobistych typu Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych na stronie Banku w zakładce dokumenty.

  Oferta „Polecam Citigold. Edycja XV” („Oferta”) dostępna jest do 21.05.2024 r. albo do wyczerpania puli 200 rekomendacji zawarcia umowy o Konto Osobiste, za pośrednictwem których doszło do Otwarcia Konta Osobistego typu Citigold na warunkach opisanych w Regulaminie Oferty („Regulamin”).

  Regulaminie Oferty dostępny jest w oddziałach oraz na stronie citibank.pl/dokumenty/.

  Polecającym ofertę Citigold może być obecny Klient Banku będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który posiada w Banku Konto Osobiste otwarte nie później niż do 30 września 2023.

  Z Oferty wyłączeni są m.in. Poleceni, którzy po dniu 31 grudnia 2021 r. r. byli Posiadaczami/Współposiadaczami do Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego w Banku. Pełna lista wykluczeń znajduje się w Regulaminie Oferty.

  Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy najpóźniej do ostatniego dnia 7 miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, Polecony utrzyma na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 400 000 PLN.

  Oferta „Polecam Citigold Private Client. Edycja II („Oferta”) dostępna jest do 21.05.2024 r. albo do wyczerpania puli 50 rekomendacji zawarcia umowy o Konto Osobiste, za pośrednictwem których doszło do Otwarcia Konta Osobistego typu Citigold Private Client na warunkach opisanych w Regulaminie Oferty („Regulamin”).

  Regulaminie Oferty dostępny jest w oddziałach oraz na stronie citibank.pl/dokumenty/.

  Polecającym ofertę CPC może być obecny Klient Banku będący konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, który posiada w Banku Konto Osobiste.

  Z Oferty wyłączeni są m.in. Poleceni, którzy po dniu 31 grudnia 2021 r. r. byli Posiadaczami/Współposiadaczami do Konta Osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego w Banku.Pełna lista wykluczeń znajduje się w Regulaminie Oferty.

  Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy do ostatniego dnia 7 miesiąca kalendarzowego po otwarciu Konta w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, uzyskają na rachunkach oferowanych przez Bank średniomiesięczne saldo środków w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN.

  Przy wyliczaniu salda, o którym mowa w pkt 18 lit. c, nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków prowadzonych przez Bank dla klientów indywidualnych innych niż Uczestnik oraz z rachunków, których Uczestnik jest drugim lub kolejnym Współposiadaczem w przypadku zawarcia Wspólnej Umowy Produktów Depozytowych przez Uczestnika wraz z innymi Współposiadaczami, oraz nie są brane pod uwagę środki pochodzące z rachunków dla klientów firmowych należących do Uczestnika.

  Tabela Opłat i Prowizji: Konta oraz Linia kredytowa dla Klientów indywidualnych dostępna jest na stronie citibank.pl/dokumenty/.

  Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

  Oferta może powtarzać się w przyszłości.