Otwórz konto Citigold Private Client

Zyskaj z 6-miesięczną lokatą 6,5% w skali roku do 2 mln zł.


Oferta dla nowych Klientów Citigold Private Client z saldem dziennym na poziomie co najmniej 4,2 mln zł. Oferta ważna do wyczerpania puli 300 umów albo do 03.07.2024 r.

Zostaw numer kontaktowy a nasz Opiekun Private Banking do Ciebie oddzwoni

Porozmawiaj z jednym z naszych Dyrektorów Regionalnych Private Banking

Łukasz Stybner
697 080 530

Wioletta Kulisiewicz
601 289 627

Daria Kowalska
606 279 025

Monika Mosińska-Siech
691 490 022

Tomasz Pruski
722 250 158

Anna Górecka
697 671 193

Michał Matak
605 782 038

Monika Nosek
667 684 011

Tomasz Szybowski
697 870 810

Opłata za połączenie wg taryfy operatora.

Odwiedź jeden z flagowych oddziałów Citigold

Oferta na powitanie

Co otrzymam jako nowy Klient Citigold Private Client?

6-miesięczna lokata na 6,5% w skali roku do 2 mln zł

w ramach Oferty Powitalnej „Wybieram Citigold Private Client. Konto z Lokatą 6,5% - edycja II”.Twoje benefity

Co otrzymam w ramach Citigold Private Client?
Prywatny wymiar bankowości

Wysoko wykwalifikowany i doświadczony zespół ekspercki z 6 różnych dziedzin świata finansów na czele z Osobistym Opiekunem wyszkolonym przez Citi | Wharton Global Wealth Institute.Kompleksowe Zarządzanie majątkiem

Szeroki zakres produktów bankowych z obszarów inwestycji, ubezpieczeń, rozwiązań hipotecznych oraz walutowych na najlepszych, indywidualnie negocjowanych warunkach w Citi Handlowy.Bankowość z myślą o rodzinie

Rozwiązania i przywileje bankowości prywatnej uwzgledniające potrzeby rodzin Klientów, w tym oferta rodzinna Citigold czy sukcesja majątku.Ekskluzywne przywileje i przeżycia

Starannie przygotowane oferty na usługi motoryzacyjne, podróże, sztukę i rozrywkę, sport i zdrowie oraz zniżki na zakupy w wiodących butikach i sklepach modowych.

Informacje prawne

Konto Osobiste Citigold Private Client to rachunek płatniczy.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oferta „Wybieram Citigold Private Client. Konto z Lokatą 6,5% - edycja II" jest dostępna dla 300 pierwszych Klientów, którzy do 3 lipca 2024 r. zawrą z Bankiem Umowę Produktów Depozytowych, otworzą na jej podstawie Konto Osobiste typu Citigold Private Client i spełnią warunki opisane w Regulaminie Oferty. Oferta skierowana jest do nowych Klientów, którzy najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia Konta, uzyskają na rachunkach oferowanych przez Bank saldo dzienne środków na poziomie co najmniej 4 200 000 zł. Oferta nie jest dostępna dla osób, które po 31 grudnia 2021 r. posiadały w Banku konto osobiste lub oszczędnościowe. Szczegółowe warunki otrzymania nagród z pełną listą wyłączeń zawarte są w Regulaminie Oferty dostępnym na stronie Banku w zakładce dokumenty. Bank informuje, że oferty na takich samych lub podobnych warunkach mogą się powtarzać w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji dla Kont Osobistych typu Citigold i Citigold Private Client są dostępne w Tabeli Opłat i Prowizji: Konta oraz kredyt w rachunku płatniczym Linia Kredytowa dla Klientów indywidualnych na stronie Banku w zakładce dokumenty.

Citi Handlowy oraz znak graficzny Citi są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 0001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.

Ważne dokumenty

Zapraszamy do rozmowy na temat oferty Private Banking