Barometr Inwestycyjny

Na początku każdego miesiąca publikujemy kompleksową analizę poszczególnych rynków z komentarzami naszych ekspertów.


Materiały edukacyjne

Komentarz specjalny

Przeczytaj specjalny komentarz rynkowy przygotowany przez ekspertów z Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych Citi Handlowy.


Wirtualne seminaria inwestycyjne

Dla naszych Klientów, w cyklu miesięcznym, organizujemy wirtualne seminaria, podczas których nasi eksperci, bądź specjaliści zewnętrzni, dzielą się wiedzą na tematy związane ze światem inwestycji.
Jak zacząć inwestować? Co ma wpływ na inwestycje?
Tego dowiesz się z naszych dotychczasowych seminariów!


Perspektywy rynkowe i ekonomiczne w 2023.

26 stycznia 2023

Obejrzyj

Bezpieczeństwo finansowe na emeryturze.

24 listopada 2022

Obejrzyj

Otwórz się na świat inwestycji. Sytuacja i perspektywy na rynku akcji i obligacji.

27 października 2022

Obejrzyj

Perspektywy ekonomiczne oraz rynkowe w dobie podwyżek stóp procentowych.

30 czerwca 2022

Obejrzyj

Rynek obligacji w świetle rosnących stóp procentowych.

28 kwietnia 2022

Obejrzyj

Przegląd sytuacji i prognoz na rynku walutowym.

31 marca 2022

Obejrzyj

Perspektywy rynkowe i ekonomiczne w dobie rosnącej inflacji.

27 stycznia 2022

Obejrzyj

„Rynek sztuki - co inwestor wiedzieć powinien?”

Obejrzyj

„Inwestowanie odpowiedzialne społecznie. Czy środowisko i społeczeństwo w inwestowaniu to chwilowa moda czy stały trend?”

Obejrzyj

„Inwestowanie w środowisku niskich stóp procentowych. Od czego zacząć budowę portfela inwestycyjnego?”

Obejrzyj

„Budowa portfela inwestycyjnego w obecnych realiach rynkowych. Praktyczne spojrzenie i wyzwania.”

Obejrzyj

„Citi Kantor nowy moduł walutowy – praktyczne zastosowania.”

Obejrzyj

„Perspektywy rynkowe i ekonomiczne w 2021 roku.”

Obejrzyj

Perspektywy ekonomiczne oraz rynkowe w dobie rosnącej inflacji

Obejrzyj

Kolejne seminaria już wkrótce! Poinformujemy Cię o nich mailowo.
Pamiętaj, że aby otrzymać od nas powiadomienie o takim wydarzeniu, potrzebna jest Twoja zgoda na otrzymywanie komunikacji marketingowej z Banku. Zaloguj się do Citibank Online tutaj i upewnij, że wyraziłeś taką zgodę.


Doradztwo Inwestycyjne

Brakuje Ci czasu na bieżącą analizę sytuacji na rynkach finansowych?


DORADZTWO INWESTYCYJNE

Ty wyznaczasz cele, my pokazujemy drogę

Usługa zapewnia profesjonalne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jest idealnym rozwiązaniem jeżeli brakuje Ci czasu na analizę sytuacji rynkowej oraz instrumentów finansowych i chcesz otrzymywać rekomendacje inwestycyjne, które będą uwzględniały Twoje cele, skłonność do podejmowania ryzyka oraz obecną sytuację rynkową.

Dowiedz się więcej

Ważne informacje

Komentarze zamieszczone przez Bank na stronie zostały wydane jedynie w celach informacyjnych i nie są ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.

Komentarze nie stanowią analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarze nie stanowią rekomendacji w zakresie produktów inwestycyjnych. Komentarze nie stanowią również „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną”, ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w zamieszczonych materiałach. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez Bank nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

Autorzy zamieszczonych komentarzy zaświadczają, że informacje w nich przedstawione dokładnie odzwierciedlają ich własne opinie oraz że nie otrzymali żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii.

Materiały odzwierciedlają opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych Banku.

Nie korzystasz jeszcze z konta Citigold? Poznaj ofertę najlepszej bankowości prywatnej w Polsce w 2020 r.
Nie korzystasz jeszcze z konta Citigold? Poznaj ofertę najlepszej bankowości prywatnej w Polsce w 2020 r.
Dowiedz się jak strony Banku Handlowego w Warszawie S.A. wykorzystują pliki cookies do poprawnego działania serwisu Citibank Online, zbierania danych behawioralnych umożliwiających optymalizację stron oraz w celach marketingowych. Jeśli nie chcesz instalować tych plików, przejdź do ustawień swojej przeglądarki.