CitiService

Godziny przyjmowania zleceń

Godziny przyjmowania zleceń

Przelewy krajowe wychodzące
Przelew krajowy Elixir
I sesja (w dni robocze) 8:00
II sesja (w dni robocze) 12:00
III sesja (w dni robocze) 15:00
Godzina, po której zlecenie uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego (w dni robocze) 17:30

Przelew krajowy SORBNET
Godzina, po której zlecenie uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego (w dni robocze) 15:00

Przelew krajowy Express Elixir
Dni robocze

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania bieżącego dnia roboczego

od 2:00 do 22:00

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym dniu
roboczym (może wystąpić wydłużenie czasu realizacji dyspozycji z powodu
prac serwisowych)

od 22:00 do 2:00
Dni inne niż dni robocze

Realizacja dyspozycji przez 24 godziny z datą księgowania w następnym dniu roboczym (z wyłączeniem
godzin niedostępności systemu od 14:00 w sobotę do 4:00 w niedzielę).

Mogą wystąpić okresowe niedostępności systemu, o których informacja zostanie udostępniona na stronie KIR: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

Przelewy krajowe przychodzące
Przelew krajowy Elixir
I sesja (w dni robocze) 11:00
II sesja (w dni robocze) 14:30
III sesja (w dni robocze) 17:00

Tabela prezentuje przybliżone godziny księgowania zleceń przychodzących, przy założeniu automatycznego przebiegu procesu przyjęcia i zaksięgowania transakcji przez Bank, nie dotyczy usługi księgowania płatności masowych.


Przelew krajowy SORBNET
Bieżące przyjmowanie i księgowanie otrzymanych przelewów, maksymalnie do godziny 16:00 (w dni robocze)

Tabela prezentuje przybliżone godziny księgowania zleceń przychodzących, przy założeniu automatycznego przebiegu procesu przyjęcia i zaksięgowania transakcji przez Bank.


Przelew krajowy Express Elixir
Dni robocze

Przyjmowanie przelewów na bieżąco z datą księgowania bieżącego dnia roboczego

od 2:00 do 22:00

Przyjmowanie przelewów na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym dniu
roboczym (może wystąpić wydłużenie czasu realizacji dyspozycji z powodu
prac serwisowych)

od 22:00 do 2:00
Dni inne niż dni robocze

Przyjmowanie przelewów na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym dniu roboczym
(mogą wystąpić przerwy w realizacji dyspozycji z powodu prac serwisowych).


 Mogą wystąpić okresowe niedostępności systemu, o których informacja zostanie udostępniona na stronie KIR: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

Przelewy wewnętrzne
Przelew wewnętrzny (typu PLN)
Dni robocze

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania bieżącego dnia roboczego

od 2:00 do 22:00

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym
dniu roboczym (może wystąpić wydłużenie czasu realizacji dyspozycji
z powodu prac serwisowych)

od 22:00 do 2:00
Dni inne niż dni robocze
Dyspozycje są realizowane przez 24 godziny, z wyjątkiem niedostępności od godziny 14:00 w sobotę
do godziny 4:00 w niedzielę, z datą księgowania najbliższego dnia roboczego.

Przelew wewnętrzny „typu PLN” jest przelewem realizowanym w PLN, z rachunku klienta korporacyjnego Banku, prowadzonego w PLN, na rachunek klienta korporacyjnego Banku, prowadzony w PLN. Taki przelew powinien być zlecany na formatce przelewu krajowego.

Mogą wystąpić okresowe niedostępności systemu, o których informacja zostanie przekazana z wyprzedzeniem.

Przelew wewnętrzny (inny)
Realizacja dyspozycji na bieżąco (w dni robocze) 17:00

Przelew wewnętrzny „inny” jest przelewem w walucie innej niż PLN, lub wymagającym przewalutowania, lub kierowanym do klienta detalicznego Banku, lub zleconym na formatce przelewu zagranicznego (niezależnie od waluty przelewu).

Jeśli przelew jest w walucie innej niż PLN, lub wymaga przewalutowania, wówczas powinien on być zlecany na formatce przelewu zagranicznego.

Przelewy importowe (zlecone) – realizacja pod warunkiem dostępnych środków na rachunku klienta
Waluta COT VD0 COT VD1, VD2
SEPA (EUR) 15:00 VD1 17:00
USD 15:00 17:00
EUR 15:00 17:00
GBP 12:30 17:00
CHF 12:00 14:30
SEK 10:15 14:30
DKK 12:30 14:30
NOK 12:30 14:30
AUD nie realizujemy z VD0 VD1 12:45
VD2 14:30
JPY nie realizujemy z VD0 VD1 12:45
VD2 14:30
CAD 12:30 14:30
KZT nie realizujemy z VD0 VD1 12:45
VD2 14:30
CNY nie realizujemy z VD0 VD1 12:45
VD2 14:30
HRK 11:00 14:30
CZK 10:00 14:30
HUF 12:30 14:30
ZAR 12:00 14:30
RUB 10:20 14:30
RON 10:00 14:30
TRY 10:00 14:30
BGN 12:45 14:30
PLN 13:00 14:30
Pozostałe waluty Nie realizujemy z VD0,
realizacja zawsze z VD2
VD2 14:30