CitiService

Godziny przyjmowania zleceń

Godziny przyjmowania zleceń

Przelewy krajowe wychodzące
Przelew krajowy Elixir
I sesja (w dni robocze) 8:00
II sesja (w dni robocze) 12:00
III sesja (w dni robocze) 15:00
Godzina, po której zlecenie uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego (w dni robocze) 17:30

Przelew krajowy SORBNET
Godzina, po której zlecenie uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego (w dni robocze) 15:00

Przelew krajowy Express Elixir
Dni robocze

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania bieżącego dnia roboczego

od 2:00 do 22:00

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym dniu
roboczym (może wystąpić wydłużenie czasu realizacji dyspozycji z powodu
prac serwisowych)

od 22:00 do 2:00
Dni inne niż dni robocze

Realizacja dyspozycji przez 24 godziny z datą księgowania w następnym dniu roboczym (z wyłączeniem
godzin niedostępności systemu od 14:00 w sobotę do 4:00 w niedzielę).

Mogą wystąpić okresowe niedostępności systemu, o których informacja zostanie udostępniona na stronie KIR: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

Przelewy krajowe przychodzące
Przelew krajowy Elixir
I sesja (w dni robocze) 11:00
II sesja (w dni robocze) 14:30
III sesja (w dni robocze) 17:00

Tabela prezentuje przybliżone godziny księgowania zleceń przychodzących, przy założeniu automatycznego przebiegu procesu przyjęcia i zaksięgowania transakcji przez Bank, nie dotyczy usługi księgowania płatności masowych.


Przelew krajowy SORBNET
Bieżące przyjmowanie i księgowanie otrzymanych przelewów, maksymalnie do godziny 16:00 (w dni robocze)

Tabela prezentuje przybliżone godziny księgowania zleceń przychodzących, przy założeniu automatycznego przebiegu procesu przyjęcia i zaksięgowania transakcji przez Bank.


Przelew krajowy Express Elixir
Dni robocze

Przyjmowanie przelewów na bieżąco z datą księgowania bieżącego dnia roboczego

od 2:00 do 22:00

Przyjmowanie przelewów na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym dniu
roboczym (może wystąpić wydłużenie czasu realizacji dyspozycji z powodu
prac serwisowych)

od 22:00 do 2:00
Dni inne niż dni robocze

Przyjmowanie przelewów na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym dniu roboczym
(mogą wystąpić przerwy w realizacji dyspozycji z powodu prac serwisowych).


 Mogą wystąpić okresowe niedostępności systemu, o których informacja zostanie udostępniona na stronie KIR: https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/.

Przelewy wewnętrzne
Przelew wewnętrzny (typu PLN)
Dni robocze

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania bieżącego dnia roboczego

od 2:00 do 22:00

Realizacja dyspozycji na bieżąco z datą księgowania nie później niż w najbliższym
dniu roboczym (może wystąpić wydłużenie czasu realizacji dyspozycji
z powodu prac serwisowych)

od 22:00 do 2:00
Dni inne niż dni robocze
Dyspozycje są realizowane przez 24 godziny, z wyjątkiem niedostępności od godziny 14:00 w sobotę
do godziny 4:00 w niedzielę, z datą księgowania najbliższego dnia roboczego.

Przelew wewnętrzny „typu PLN” jest przelewem realizowanym w PLN, z rachunku klienta korporacyjnego Banku, prowadzonego w PLN, na rachunek klienta korporacyjnego Banku, prowadzony w PLN. Taki przelew powinien być zlecany na formatce przelewu krajowego.

Mogą wystąpić okresowe niedostępności systemu, o których informacja zostanie przekazana z wyprzedzeniem.

Przelew wewnętrzny (inny)
Realizacja dyspozycji na bieżąco (w dni robocze) 17:00

Przelew wewnętrzny „inny” jest przelewem w walucie innej niż PLN, lub wymagającym przewalutowania, lub kierowanym do klienta detalicznego Banku, lub zleconym na formatce przelewu zagranicznego (niezależnie od waluty przelewu).

Jeśli przelew jest w walucie innej niż PLN, lub wymaga przewalutowania, wówczas powinien on być zlecany na formatce przelewu zagranicznego.

Przelewy zagraniczne wychodzące
Waluta Data waluty D0 (dziś) Data waluty D+1,
Data waluty D+2
SEPA (EUR) 15:00 D+1 17:00
USD 15:00 17:00
EUR 15:00 17:00
GBP 12:30 17:00
CHF 12:00 17:00
SEK 10:15 17:00
DKK 12:30 17:00
NOK 12:30 17:00
AUD nie realizujemy z D0 15:00
JPY nie realizujemy z D0 15:00
CAD 12:30 17:00
KZT nie realizujemy z D0 15:00
CNY nie realizujemy z D0 15:00
CZK 10:00 17:00
HUF 12:30 17:00
ZAR 12:00 17:00
RON 10:00 17:00
TRY 10:00 17:00
BGN 12:45 17:00
PLN 13:00 17:00
ILS Nie realizujemy z D0 15:00
Pozostałe waluty Nie realizujemy z D0 Nie realizujemy z D+1
D+2 14:30
Przelewy zagraniczne przychodzące

Przelewy zagraniczne przychodzące księgowane są do końca dnia roboczego dla banku.