CitiService

Godziny przyjmowania zleceń

Godziny przyjmowania zleceń - przelewy wychodzące

Typ transakcji Dyspozycje składane
w placówce Banku
Dyspozycja składana
w kanale elektronicznym
Przelew krajowy standardowy 14:00 17:30
Przelew krajowy Sorbnet 14:00 15:00
Przelewy zagraniczne realizowane w trybie standardowym
(realizacja w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia)
13:00 17:00
Przelewy zagraniczne w walutach UE, w ramach UE
(realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia)
13:00 13:00
Przelewy SEPA
(realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia)
13:00 15:00

Zlecenia składane po wskazanej godzinie uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.

Zlecenia zagraniczne są standardowo realizowane z 2-dniową datą waluty: tzn. uznanie rachunku beneficjenta następuje po 2 dniach roboczych od daty złożenia zlecenia. Wyjątek stanowią płatności zagraniczne realizowane w walutach państw krajów UE i EOG, które podlegają regulacji Ustawy o usługach płatniczych -  płatności te realizowane są z jednodniową datą waluty (realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia).

Możliwa jest realizacja zlecenia zagranicznego w trybie pilnym (realizacja w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zlecenia) lub w trybie ekspresowym (data waluty-bieżący dzień) pod warunkiem odpowiedniego wskazania na dyspozycji płatniczej daty waluty oraz dostarczenia dyspozycji do Banku przed oznaczoną dla danej waluty zlecenia Godziną Graniczną.

Powyżej zaprezentowano standardowe godziny przyjmowania zleceń. Szczegółowe informacje odnośnie wybranej waluty oraz możliwości realizacji przelewów w trybie pilnym lub ekspresowym, uzyskać można kontaktując się z Doradcą CitiService.

Przelewy krajowe wychodzące – sesje ELIXIR
I sesja 08:30
II sesja 12:30
III sesja 15:00
SORBNET 15:00
Przelewy wewnętrzne (między rachunkami Citi Handlowy) 17:30
Przelewy krajowe przychodzące – sesje ELIXIR
I sesja 10:30
II sesja 14:30
III sesja 17:00
SORBNET max do 16:00
Przelewy wewnętrzne (między rachunkami Citi Handlowy) 17:30
Przelewy importowe (zlecone) – realizacja pod warunkiem dostępnych środków na rachunku klienta
Waluta COT VD0 COT VD1, VD2
SEPA (EUR) 15:00 VD1 17:00
USD 15:00 17:00
EUR 15:00 17:00
GBP 12:30 17:00
CHF 12:00 14:30
SEK 10:15 14:30
DKK 12:30 14:30
NOK 12:30 14:30
AUD nie realizujemy z VD0 14:30
JPY nie realizujemy z VD0 VD1 12:45
VD2 14:30
CAD 12:30 14:30
KZT nie realizujemy z VD0 VD1 12:45
VD2 14:30
CNY nie realizujemy z VD0 VD1 12:45
14:30
HRK 11:00 14:30
CZK 10:00 14:30
HUF 12:30 14:30
ZAR 12:00 14:30
RUB 10:20 14:30
RON 10:00 14:30
TRY 10:00 14:30
BGN 12:45 14:30
PLN 13:00 14:30