Zarządzanie finansami

Wpłaty gotówkowe

Obsługa gotówkowa - wpłaty

Efektywne rozwiązania dla produktów gotówkowych

Wpłaty gotówkowe

Efektywne rozwiązania dla produktów gotówkowych

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, ściśle współpracuje z Klientami i wspiera ich, oferując efektywne rozwiązania dla produktów gotówkowych. Rozwiązania te powodują, iż proces deponowania środków finansowych staje się znacznie wygodniejszy i nieskomplikowany.


Najważniejsze cechy produktu

Klient może deponować gotówkę w formie:

 • wpłat otwartych – tradycyjnych wpłat gotówki przeliczanych w obecności wpłacającego można dokonywać poprzez:
  • placówki Poczty Polskiej - na terenie całego kraju, w godzinach urzędowania danej placówki (wymagane podpisanie umowy na obsługę gotówkową)
  • oddziały Banku - wpłat można dokonywać w Banku, w godzinach pracy kas w sieci jednostek korporacyjnych Banku na terenie całego kraju,
 • wpłat zamkniętych – wpłat gotówki w formie przygotowanych przez Klienta pakietów (bezpiecznych kopert), w celu szybkiego, efektywnego oraz wygodnego wpłacania i przekazywania gotówki na rachunki operacyjne poprzez:
  • Centra Obsługi Gotówki (COG),
  • Automatyczne Maszyny Depozytowe (ADM),
  • Placówki Poczty Polskiej

   Środki zostają zaksięgowane na rachunku Państwa Firmy najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty

  • Bank odpowiada za kontrolę i bieżące monitorowanie przepływów wpłacanej gotówki.
  • Brak minimalnej i maksymalnej wartości depozytu.
  • Możliwość automatycznego informowania o dokonanych wpłatach na rachunek bieżący poprzez wysyłanie raportów pod wskazany adres e-mail z określoną przez Klienta częstotliwością.

  Dla Wpłat w formie zamkniętej wymagane jest podpisanie umowy na obsługę gotówkową.


Dodatkowe informacje

Wpłaty zamknięte – dowód wpłaty

Gotówka w formie zamkniętej musi być dostarczona do Banku wraz z dołączonym Bankowym Dowodem Wpłaty (BDW) , w postaci:

a) zwykłego, papierowego BDW skutkującego ręcznym księgowaniem po stronie Banku

lub

b) elektronicznego BDW (eBDW) skutkującego księgowaniem automatycznym na podstawie sczytanego kodu mozaikowego

 • korzystanie z eBDW pozwala na wyeliminiowanie błędów w księgowaniu wpłat gotówkowych (szczegóły płatności, numer rachunku)
 • informacje zawarte w kodzie mozaikowym znajdą się w tej samej treści na wyciągu Klienta

Bank dostarcza Klientowi aplikację eBDW do elektronicznego wypełniania szczegółow płatności w potwierdzeniu wpłaty. Następnie Klient drukuje potwierdzenie z kodem mozaikowym, który umożliwia Bankowi automatyczne księgownaia na rachunku Klienta.

Wpłaty zamknięte – dodatkowe rozwiązania

SpeedCash - wpłaty gotówkowe mogą być połączone z produktem, służącym do łatwego rozksięgowywania wpłat i należności - Speed Collect,

 • Dzięki zastosowaniu rachunków wirtualnych możliwe jest tworzenie elektronicznych raportów o wpłatach gotówkowych
 • Automatyzacja procesu uzgadniania wpływów – przy użyciu powszechnie wykorzystywanych systemów finansowo-księgowych
 • Eliminacja opóźnień w uzgadnianiu wpłat gotówkowych pozwalająca na bardziej efektywne zarządzanie środkami finansowymi

Wpłaty gotówkowe

El-Do – elektroniczne pobieranie i przekazywanie dokumentacji poprzez system bankowości elektronicznej CitiDirect – wyeliminowania papierowego obiegu dokumentacji (np. list konwojowych, zapotrzebowania na zasilenie)


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zachęcamy do kontaktu.

Prosimy o pozostawienie numeru telefonu. Nasz Opiekun oddzwoni i odpowie na Państwa pytania.