Zarządzanie finansami

Depozyty

Depozyty

Lokowanie nadwyżek finansowych

Depozyty

Lokowanie nadwyżek finansowych

Depozyty umożliwiają bezpieczne lokowanie nadwyżek finansowych firmy, zarówno w złotych, jak i walutach wymienialnych. Lokaty mogą być zawierane zarówno na regularne, jak i niestandardowe terminy dostosowane do potrzeb Klienta.


Najważniejsze cechy produktu

  • maksymalizacja przychodu odsetkowego,
  • możliwość dowolnego dysponowania kwotą depozytu wraz z naliczonymi odsetkami w dniu zakończenia lokaty,
  • możliwość wykorzystania depozytu jako zabezpieczenia transakcji handlowej.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Zespołem Sprzedaży Depozytów (w godz. 11:30 - 16:30).

801 344 284

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Dodatkowe informacje

Depozyty zgromadzone w Citi Handlowy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Szczegóły na stronie www.bfg.pl.