Finansowanie

Finansowanie Dystrybutorów

Finansowanie Dystrybutorów

Optymalizacja płynności finansowej

Finansowanie Dystrybutorów

Optymalizacja płynności finansowej

Finansowanie Dystrybutorów jest produktem skierowanym do podmiotów, które chcą efektywnie zarządzać należnościami, zoptymalizować płynność finansową, a także poprawić warunki współpracy ze swoimi kontrahentami.


Najważniejsze cechy produktu

 • Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, udziela Państwa partnerom handlowym celowego finansowania na zakup towarów lub usług od Państwa,
 • eliminacja luki płynnościowej Państwa i Państwa odbiorców powstałej z różnicy pomiędzy okresem uzyskanego od Państwa kredytu kupieckiego, a terminem uzyskania zapłaty od swoich klientów końcowych,
 • produkt zapewnia Państwu otrzymanie zapłaty za transakcję handlową w dniu płatności faktury,
 • Państwo inicjujecie finansowanie wysyłając w imieniu swojego odbiorcy do Citi Handlowy, w uzgodnionym terminie, przed datą płatności faktury, wniosek elektroniczny z zestawieniem faktur, które mają zostać sfinansowane,
 • w dniu płatności danej faktury należna kwota odpowiadająca kwocie wyszczególnionej we wniosku zostanie zaksięgowana na Państwa rachunku.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Państwa Doradcą. Szczegółowych informacji udzieli również:

Agnieszka Malik-Śmiech
+48 (22) 657 73 94
+48 (22) 692 21 32

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

Program Finansowania Dystrybutorów przynosi korzyści zarówno Firmom sprzedającym jak i kupującym w transakcji handlowej.

Korzyści dla Państwa, jako dostawcy:
 • poprawa płynności finansowej poprzez uzyskanie zapłaty za zrealizowaną sprzedaż znacznie wcześniej
 • stworzenie programu lojalnościowego dla swoich partnerów handlowych
 • wzmocnienie pozycji rynkowej
Korzyści dla Państwa odbiorcy:
 • łatwy i szybki dostęp do źródła finansowania
 • sprawny i efektywny proces zapłaty za zamówienia
 • możliwość zwiększenia zakupów

Dodatkowe informacje

Szczegółowe wymagania oraz warunki korzystania z produktu, jak również ryzyka z nim związane są przedstawiane Państwu na etapie sprzedaży.