CitiService

Repozytorium Wniosków

Repozytorium Wniosków

Poniższe wnioski są dedykowane obsłudze bankowości elektronicznej, rachunku bankowego, kartom korporacyjnym, produktom gotówkowym, rynkom finansowym, finansowaniu i obsłudze handlu. Formularz należy pobrać na wybraną lokalizację na Państwa komputerze, a następnie otworzyć za pomocą aplikacji Adobe Reader.

Wypełnione wnioski zatwierdzone podpisem kwalifikowanym należy przesłać bezpośrednio do doradcy lub na adres citiservice.polska@citi.com.

Natomiast wnioski podpisane manualnie prosimy dostarczyć w oryginale na adres:

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Strefa Dokumentacji Klienta
Goleszowska 6
01-249 Warszawa

 

Formularz Administracji Użytkownika

  • Dodanie/usunięcie użytkownika do istniejacego rachunku
  • Modyfikacja/usunięcie uprawnień istniejącego użytkownika
  • Wybór/zmiana metody logowania użytkowników

Konfiguracja modułu pobierania/wysyłania plików

  • Dodanie/usunięcie metod dostarczanych wyciągów/plików/raportów
  • Możliwość wyboru formatu otrzymywanych plików
  • Możliwość skopiowania uprawnień z istniejących użytkowników

Upoważnienie do kontaktu z bankiem

  • Nadanie upoważnienia wskazanym osobom do informacji o rachunku
  • Nadanie upoważnienia do telefonicznego potwierdzania dyspozycji płatnicznych

Karta Wzorów Podpisów

  • Nadanie upoważnienia do uznawania/obciążania (w tym do ręcznego inicjowania przelewów) lub wydawania innych instrukcji dotyczących rachunku w celu realizacji usług udostępnianych przez Bank Handlowy
  • Dodanie/modyfikacja osób upoważnionych