Zarządzanie finansami

Automatyzacja

Konieczność realizacji dużej liczby transakcji oraz szybkie tempo rozliczeń to wyzwanie dla wielu firm. Warto korzystać z narzędzi, które pozwolą ograniczyć pracę manualną oraz zmniejszyć ryzyko popełnienia błędu. Nowoczesna bankowość daje wiele możliwości: od automatyzacji najbardziej popularnych funkcji w systemie bankowości elektronicznej, po bezpośrednią integrację systemu finansowo-księgowego z rachunkiem bankowym. Poznaj dostępne opcje i wybierz swój sposób na zwiększenie komfortu i efektywności pracy.


CitiConnect API

Pozwala na pełną integrację z bankiem i dostęp do rachunku bankowego w czasie rzeczywistym, bez konieczności logowania do bankowości elektronicznej. CitiConnect API zapewnia użytkownikom wysoki komfort pracy i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Płatności realizowane są w trybie błyskawicznym, a dostęp do informacji o rachunku prezentowany jest w czasie rzeczywistym.

Korzyści:
 • praca w systemie bez konieczności logowania się do systemu CitiDirect
 • oszczędność czasu i komfort pracy w jednym środowisku
 • błyskawiczna realizacja płatności informacja o rachunku w czasie rzeczywistym
 • eliminacja procesu manualnego – poprawa efektywności pracy
 • wzrost satysfakcji klienta końcowego dzięki błyskawicznej reakcji
 • wygoda i bezpieczeństwo
 • maksymalnie uproszczona implementacja

Bezpośrednio z poziomu systemu ERP klienci mogą wykonywać następujące czynności:
 • sprawdzenie salda rachunków bankowych
 • pobranie historii operacji za dany dzień
 • pobranie wyciągów bankowych
 • aktualizacja statusów przelewów
 • zlecanie przelewów bezpośrednio z systemu ERP

CitiConnect for Files

Zwiększa efektywność i ogranicza manualną ingerencję w proces obsługi płatności poprzez przesłanie na dedykowany serwer (Host-to-Host) pliku z transakcjami uprzednio przygotowanego w systemie klienta.

Korzyści:
 • praca w jednym środowisku systemu finansowo-księgowego
 • brak konieczności logowania się do systemu bankowego
 • skrócenie czasu operacji
 • poprawa efektywności, wygoda i większe bezpieczeństwo
 • pojedynczy kanał dostępu pozwalający na wymianę danych w postaci plików w różnych formatach
 • wymiana plikowa typu Host-to-Host pozwalająca na wykorzystanie szerokiej gamy opcji łączności, w tym SWIFTNet FIN i FileAct
 • bogata gama produktów, które można usprawnić: przelewy, kolekcja należności, finansowanie handlu, raportowanie
 • szeroki wybór formatów zapewnia elastyczność z systemami TMS i ERP
 • zoptymalizowany do przetwarzania plików wysoko wolumenowych w trybie straight-through processing
 • zaawansowane możliwości raportowania umożliwiające bezpośrednie uzgadnianie płatności

CitiConnect for SWIFT

Zwiększa efektywność i ogranicza manualną ingerencję w proces obsługi płatności poprzez przesłanie na dedykowany adres SWIFT komunikatu odpowiednio przygotowanego w systemie klienta.

Korzyści:
 • wymiana typu Host-to-Host dla przesyłania komunikatów i plików z wykorzystaniem SWIFTNet i FileAct
 • przelewy zagraniczne, wymiana walut dla rynku pieniężnego, wyciągi w standardzie SWIFTNet FIN, MT
 • możliwość wykonywania płatności i raportowania na całym świecie
 • łatwiejsza i szybsza integracja z systemem ERP klienta w zakresie wysyłania i odbierania komunikatów SWIFT
 • oszczędność kosztów przez wykorzystanie pojedynczego kodu BIC (Bank Identifier Code) do kontaktu ze wszystkimi oddziałami Citi

CitiDirect AFRD

Gdy procesy w firmie wymagają regularnego dostępu do informacji, warto skorzystać z AFRD (Automated File and Report Delivery), który pozwala na import plików z płatnościami i eksport raportów według predefiniowanego harmonogramu. Raporty i pliki mogą być dostarczane na wskazany przez użytkownika adres e-mail lub serwer HTTPS. Import plików odbywa się ze wskazanego przez użytkownika serwera HTTPS.

Korzyści:
 • raporty dostarczane są wg. ustalonego przez klienta harmonogramu
 • system rozpoznaje dni wolne od pracy, aby lepiej zarządzać zautomatyzowanymi procesami
 • powiadomienia e-mail informują o niepowodzeniu wygenerowania raportu

CitiDirect Import

Pozwala wczytywać do CitiDirect transakcje zawarte w zewnętrznych plikach. Podczas importu transakcji sprawdzana jest poprawność danych, co pozwala na wykrycie błędów bądź niekompletnych informacji.

Korzyści:
 • oszczędność czasu podczas procesu inicjowania płatności (częściowe wyeliminowanie pracy manualnej dzięki importowaniu gotowego pliku z transakcjami)
 • wyeliminowanie błędów pojawiających się w procesie manualnym (dane nie są przepisywane tylko zaciągane z systemu ERP/FK)
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas inicjowania płatności (możliwość zaszyfrowania pliku z transakcjami)
 • wyższa efektywność (praca bezpośrednio w systemie ERP, bez konieczności dublowania czynności w CitiDirect)
 • kontrola procesu (rozpoznawanie płatności w oparciu o numery referencyjne nadane w systemie ERP/FK)
 • szyfrowanie importu plików w celu zapewnienia poufności informacji w nich zawartych, np. danych przelewów płacowych

CitiDirect Eksport

Narzędzie pozwalające na wygenerowanie z systemu CitiDirect zestawienia w formie elektronicznego zbioru danych w wybranym formacie. Raport taki może być potem zaimportowany do systemu finansowo-księgowego.

Szybki dostęp do:
 • raportów i informacji o operacjach wykonanych na rachunkach bankowych
 • informacji o transakcjach wykonanych kartami płatniczymi
 • informacji o zrealizowanych poleceniach zapłaty
 • informacji o wpłatach zidentyfikowanych w ramach usługi SpeedCollect i ARMS
 • informacji o transakcjach wykonanych w ramach obsługi innych produktów banku

Charakterystyka cyfrowych kanałów Citi HandlowyCitiConnect API CitiConnect for Files CitiConnect for SWIFT CitiDirect
Poziom
automatyzacji
Pełna
automatyzacja
Pełna
automatyzacja
Pełna
automatyzacja
Częściowa
automatyzacja
Dystrybucja według
harmonogramu lub na żądanie
Na żądanie Obydwa Według
harmonogramu
Na żądanie
Czas rzeczywisty
(natychmiastowe przetwarzanie)
Tak Nie Nie Tak
Optymalny wolumen transakcji
przesyłany danym kanałem
Każdy Duży Mały Mały
Główne format
plików/komunikatów
ISO XML, JSON,
raportowanie w formacie MT
ISO XML, własny,
MT (raportowanie)
SWIFT MT Własny, ISO XML,
MT (raportowanie)
Opcje łączności API (HTTPS) SWIFTNet, FileAct, SFTP, FTPS,
AS2, HTTPS, EBICS
SWIFTNet FIN Połączenie internetowe