Zarządzanie finansami

Wypłata gotówki

Wypłata gotówki

Prosta i wygodna wypłata gotówki

Wypłata gotówki

Prosta i wygodna wypłata gotówki

Produkt oferowany jest firmom, które rozliczają się z pracownikami, klientami lub kontrahentami w gotówce. Przykładowe wypłaty to:

 • wypłata wynagrodzenia osobom nie posiadającym rachunku bankowego,
 • wypłata odszkodowań (obsługa firm ubezpieczeniowych),
 • realizacja innych transakcji wymagających zapłaty w gotówce,
 • wypłata zaliczek na delegację,
 • wypłata stypendiów, świadczeń, zasiłków (obsługa sektora publicznego).

Najważniejsze cechy produktu

 • Możliwość wypłaty gotówkowej na rzecz osób, które:
  • nie posiadają otwartego rachunku bankowego
  • są osobami trzecimi w stosunku do danej firmy;
 • Wypłata gotówki w PLN oraz spośród szerokiego wachlarza walut obcych (USD, GBP, EUR, CHF i inne);
 • Kwoty, w przeciwieństwie do wypłat z bankomatu, nie muszą być zaokrąglane
 • Poszczególne wypłaty mogą być realizowane z różnych rachunków bankowych – nawet w ramach jednej listy wypłat;
 • Nie trzeba określać konkretnego terminu odbioru gotówki – pieniądze są dostępne do 3 miesięcy od momentu wysłania zlecenia do Banku;
 • Jeśli termin jednak zostanie określony, nieodebranie gotówki w terminie jest równoznaczne z wygaśnięciem zlecenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zachęcamy do kontaktu.

Prosimy o pozostawienie numeru telefonu. Nasz Opiekun oddzwoni i odpowie na Państwa pytania.


Korzyści

 • Składanie zleceń poprzez platformę CitiDirect znacznie skraca proces realizacji wypłaty;
 • Brak konieczności składania fizycznego podpisu na dokumencie – wysyłany jest plik w formacie xls;
 • Brak konieczności fizycznego przekazywania dokumentów (np. czeku) osobie wypłacającej;
 • Gotówka może być odebrana przez dowolnie wyznaczoną do tego osobę po 2 dniach roboczych od wysłania zlecenia do Banku;
 • Osoba wypłacająca sama decyduje o dogodnym dla niej terminie i oddziale Banku, którym odbierze gotówkę (w ramach ustaleń granicznych zawartych w umowie pomiędzy daną firmą a Bankiem);
 • Identyfikacja osoby wypłacającej odbywa się na podstawie okazanego przez nią dowodu osobistego lub paszportu;
 • Rachunek firmy zostaje obciążony dopiero w momencie odbioru gotówki przez osobę wypłacającą w placówce bankowej.