Biznes bez granic

Oferta dla firm z kapitałem zagranicznym

Oferta dla firm z kapitałem zagranicznym

Oferta dla firm z kapitałem zagranicznym

Program Emerging Market Champions przeznaczony jest dla spółek-córek należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Citi od lat wspiera swoich globalnych Klientów na całym świecie, a od 1991 r. również w Polsce. Warto skorzystać z wypróbowanych rozwiązań oferowanych przez Departament Klientów Globalnych (Global Subsidiaries Group) w Citi Handlowy. Wspieramy zarówno spółki-córki korporacji międzynarodowych pochodzących z krajów rozwiniętych, jak i grupy wywodzące się z krajów rozwijających się, określanych często mianem Emerging Markets.


Klienci zyskują:

Wsparcie operacyjne
 • Doradca bankowy opiekuje się rachunkami prowadzonymi w Citi Handlowy oraz pełni rolę łącznika z doradcami Citi obsługującymi inne spółki z danej grupy kapitałowej
 • Jednolity model obsługi bankowej oferowanej przez Citi spółkom funkcjonującym w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej
 • Jeden system bankowości elektronicznej:
  CitiDirect umożliwia dostęp do rachunków prowadzonych przez Citi dla wszystkich Państwa spółek w Polsce i na świecie
Finansowanie
 • Atrakcyjne i elastyczne warunki finansowania
 • Szybka ścieżka kredytowa dla spółek z grupy kapitałowej
 • Elastyczne formy zabezpieczeń produktów kredytowych, dostosowane do wymogów lokalnych
 • Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem we współpracy z korporacjami międzynarodowymi
Łatwość zarządzania finansami grupy
 • Jednolite podejście do oferty produktowej dla spółek działających w ramach grupy kapitałowej
 • Efektywne zarządzanie płynnością i transakcjami walutowymi w większości krajów, w których jest obecne Citi
 • Szerokie wykorzystanie innowacji i platform elektronicznych w globalnym procesie zarządzania płynnością i transakcjami walutowymi
 • Raporty i prognozy Głównego Ekonomisty Citi Handlowy:
  Piotr Kalisz znajduje się w gronie 10 najlepszych ekonomistów na świecie w rankingu Bloomberg