Badania
Fundacja Kronenberga

Zapraszamy do zapoznania się z przeprowadzonymi przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga badaniami związanymi z prowadzonymi przez nas programami:

Badanie Młodzi a przedsiębiorczość

Badanie Cyberbezpieczeństwo

Badanie Polskie Startupy

Postawy Polaków wobec finansów


Stan wiedzy finansowej Polaków 2009


Inne


Badania - mikrofirmy


Nagroda Emerging Market Champions