Postawy Polaków wobec finansów 2018

  Na co liczą Polacy?
POSTAWY POLAKÓW WOBEC FINANSÓW 2018,
FUNDACJA KRONENBERGA PRZY CITI HANDLOWY

Czy rozmawiasz o pieniądzach ze swoją rodziną?
Robi to 60% kobiet i mężczyzn.
Im więcej domowników i dzieci, tym bardziej jesteśmy otwarci na rozmowę (67%).
Zarabiasz więcej? Temat pieniędzy zaczynasz przemilczać.
„Często rozmawiamy, żeby z miesiąca na miesiąc oszczędzać - nie tak, żeby w każdym miesiącu zejść do zera.”
Barbara, 54

To mężczyźni rzadziej planują swoje wydatki.
Kobiety są bardziej roztropne.
Od pensji do pensji.
Ponad 40% z nas planuje wydatki w horyzoncie co najmniej miesięcznym.

Masz dzieci? Schodzisz na ziemię - planowanie wydatków i zabezpieczanie przyszłości zaczynają być ważne (32%).
„Kiedyś to mi się udało 15 tysięcy odłożyć na wycieczkę, przez rok.”
Karolina, 35

zamyka oczy i nie chce wiedzieć na co wydał pieniądze.
Kobiety zarządzają i częściej sprawdzają swoje wydatki, nawet te najdrobniejsze (32% vs 23%).

Młodość pozostaje beztroska – seniorzy są zapobiegliwi i kontrolują drobne wydatki, młodzi żyją „tu i teraz” (37% kontroluje vs 28% wydaje wszystko).

Im więcej masz, tym lepiej kontrolujesz swoje wydatki.
„Nawet nie trzeba Excela. Wystarczy kartka i długopis tylko trzeba po prostu mieć to w głowie, żeby zapisać każdą tę złotówkę. Ale to nie dla mnie.”
Ryszard, 61

Zarządzanie finansami przychodzi do rodziny wraz z dziećmi - rodziny z dziećmi rzadziej wydają wszystkie pieniądze (23% vs. 34%).

Kobiety oszczędzają na dom i dzieci, meżczyźni – na samochód.

Wraz z dziećmi zmieniają się priorytety. Zamiast na przyjemności, wydajemy na wyposażenie domu i edukację dzieci.
„Okazuje, że tym dzieciom nic nie brakuje i da się to wszystko ogarnąć, tylko że człowiek wtedy sam się mobilizuje, po prostu.”
Paulina, 38

Polaków inwestuje swoje pieniądze.
Tyle samo z nas oszczędza na emeryturę.
Złoto czy akcje... 39% z nas najchętniej inwestowałoby w nieruchomości.

Nowa kuchnia lub telefon – co 10. z nas wspiera się pożyczką
„Teraz nie inwestuję, bo po prostu nie jestem w stanie, ale kiedyś myślę, że w mieszkania.”
Karolina, 35

Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000001538; NIP: 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.
112018/MG