Wolontariat pracowniczy
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi


Program Wolontariatu Pracowniczego Citi został uruchomiony w czerwcu 2005 roku i od tego czasu rozwinął się w największy program tego typu w Polsce oraz zdobył pozycję najlepszego w swojej dziedzinie. Fundacja zachęca pracowników do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz wspierania różnorodnych przedsięwzięć społecznych.
Program Wolontariatu Pracowniczego Citi jest zwycięzcą wielu prestiżowych konkursów - m.in. polskiej edycji Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego (2011) oraz 100 Procent - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego (2012). W latach 2010-2011 Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga była oficjalnym opiekunem wolontariatu w Polsce.


Cele programu
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników Banku.

Realizacja programu
Konstrukcja programu oparta jest na poszczególnych filarach:

  • Dniu Wolontariusza - możliwości otrzymania przez pracownika dodatkowego dnia wolnego w roku z przeznaczeniem na pracę społeczną
  • Wsparciu wolontariuszy poprzez:
    • ubezpieczenie OC i NNW
    • zwroty kosztów podróży, wyżywienia i noclegu, poniesionych w ramach pracy wolontariackiej
  • Systemie VMS (Volunteer Management System - System Wspomagania Wolontariatu), dzięki któremu wolontariusze w łatwy sposób - przy pomocy Internetu - mogą skorzystać z bazy projektów wolontariackich, by wyszukać interesujące ich działania, śledzić własne zaangażowanie w pracę w ramach wolontariatu oraz poznawać inicjatywy wspierane przez Fundację.

Pracownicy banku - dzięki systemowi VMS - mają szeroki wybór ofert zaangażowań wolontariackich nadsyłanych z Centrum Wolontariatu, organizacji pozarządowych oraz zbieranych przez Fundację. Wolontariusze chętnie tworzą autorskie projekty w ramach wolontariatu indywidualnego; pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi; pomagają w schroniskach dla zwierząt.

Fundacja koordynuje udział wolontariuszy Citi w działaniach grupowych. Najważniejszym z nich jest Światowy Dzień Citi dla Społeczności - ogólnoświatowy projekt Citi, w ramach którego pracownicy banku wraz z rodzinami, znajomymi i wszystkimi chętnymi starają się rozwiązać konkretne problemy społeczne, które występują w bliskich im społecznościach.

W szesnastej edycji akcji (GCD) w roku 2021 wolontariusze Citi ze znajomymi i członkami rodzin zaangażowali się 2234 razy, realizując 79 projektów i pomagając ponad 14 000 odbiorców.

Kolejnym ważnym obszarem działań Programu jest organizacja prac wolontariackich podczas wyjazdów integracyjnych pracowników Citi Handlowy. Doskonałą alternatywą dla typowych gier team-buildingowych stały się działania podejmowane przez pracowników banku na rzecz społeczności lokalnych.

Fundacja wspiera również wolontariuszy finansowo i organizacyjnie podczas akcji "Zostań Asystentem Św. Mikołaja". W jej ramach wolontariusze z banku realizują liczne zabawy mikołajowe dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych, połączonych z obdarowywaniem ich prezentami, przygotowanymi przez pracowników Banku.

Od 2005 roku pracownicy Citi w Polsce zaangażowali się już ponad 33 000 razy. Dzięki ich działaniom, pomoc dotarła do ponad 382 000 osób na terenie całego kraju.

Więcej informacji na temat aktywności wolontariuszy Citi można znaleźć w zakładce "Projekty".