Wolontariat pracowniczy
Fundacja Kronenberga
Potrzebujesz wolontariusza?

Jeżeli chcieliby Państwo zaprosić do współpracy wolontariuszy z Citi, prosimy o kontakt z Zespołem Programu Wolontariatu Pracowniczego: lub tel. 22 826 83 24, wew. 17, 22, 24.

W proponowanej ofercie współpracy należy szczegółowo opisać zadania przewidziane dla wolontariuszy (charakter prac, termin i miejsce realizacji projektu, częstotliwość działań, umiejętności, które powinien posiadać wolontariusz), a także zawrzeć kontakt (telefoniczny i mailowy) do osoby odpowiedzialnej za projekt lub kontakty z wolontariuszami.