Kontakt
Fundacja Kronenberga
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
Dane adresowe

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

NIP: 525-15-69-384
KRS: 0000052030
Regon: 011931715
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego

poczta@kronenberg.org.pl

Biuro Fundacji jest czynne od poniedziau do pitku w godz. 9.00-17.00Pawe Zegarowicz
Prezes Zarzdu

Paulina Zalewska
Manager Programw, Szef Zespou
paulina.zalewska@kronenberg.org.pl
tel. komrkowy: +48 513 196 695

Magorzata Dbek
Manager Projektw, Program Wolontariatu Pracowniczego
malgorzata.debek@kronenberg.org.pl
tel. komrkowy: +48 722 300 701

Anna Langner-Kokowska
Manager Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego
anna.langner-kokowska@kronenberg.org.pl
tel. komrkowy: +48 693 951 033

Dariusz Jakubiak
Manager ds. Administracyjnych
dariusz.jakubiak@kronenberg.org.pl
tel. komrkowy: +48 723 684 546