Kontakt
Fundacja Kronenberga
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
Dane adresowe

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

NIP: 525-15-69-384
KRS: 0000052030
Regon: 011931715
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tel.: +48 22 826 83 24
E-mail:

Biuro Fundacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

Aktualnie, ze względu na panujące ograniczenia spowodowane koronawirusem, zespół Fundacji pracuje zdalnie. Prosimy kontaktować się bezpośrednio na podane poniżej adresy mailowe i numery telefonów komórkowych, w godzinach pracy biura. Jeśli Państwo potrzebujecie ogólnej informacji lub wskazówki, do kogo bezpośrednio skierować zapytanie, prosimy o kontakt pod nr telefonu +48 500 152 880 (Danuta Malitka-Górska).Dorota Szostek - Rustecka
Prezes Zarządu
dorota.szostekrustecka@kronenberg.org.pl

Paulina Zalewska
Manager Programów, Szef Zespołu

tel. komórkowy: +48 513 196 695

Danuta Malitka-Górska
Manager Administracyjny

tel. komórkowy: +48 500 152 880

Agnieszka Łukasiak
Manager Programowy, Program Dotacji, Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

tel. komórkowy: +48 723 684 544

Magdalena Olejnicka
Starszy Specjalista ds. Komunikacji

tel. komórkowy: +48 723 684 546

Anna Langner-Kokowska
Starszy Specjalista Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi

tel. komórkowy: +48 693 951 033

Anna Kaim - urlop macierzyński
Starszy Specjalista Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi