Kontakt
Fundacja Kronenberga
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
Dane adresowe

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

NIP: 525-15-69-384
KRS: 0000052030
Regon: 011931715
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

poczta@kronenberg.org.pl

Biuro Fundacji jest czynne od poniedziału do piątku w godz. 9.00-17.00Paweł Zegarłowicz
Prezes Zarządu

Paulina Zalewska
Manager Programów, Szef Zespołu
paulina.zalewska@kronenberg.org.pl
tel. komórkowy: +48 513 196 695

Anna Langner-Kokowska
Manager Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego
anna.langner-kokowska@kronenberg.org.pl
tel. komórkowy: +48 693 951 033

Zuzanna Żaboklicka
Manager ds. Administracyjnych
zuzanna.zaboklicka@kronenberg.org.pl
tel. komórkowy: +48 723 684 546

Jakub Pytel
Koordynator Projektów
jakub.pytel@kronenberg.org.pl
tel. komórkowy: +48 722 300 747