Kontakt
Fundacja Kronenberga
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
Dane adresowe

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.
ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

NIP: 525-15-69-384
KRS: 0000052030
Regon: 011931715
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydzia│ Gospodarczy Krajowego Rejestru S▒dowego

poczta@kronenberg.org.pl

Biuro Fundacji jest czynne od poniedzia│u do pi▒tku w godz. 9.00-17.00Pawe│ Zegar│owicz
Prezes Zarz▒du

Paulina Zalewska
Manager Programˇw, Szef Zespo│u
paulina.zalewska@kronenberg.org.pl
tel. komˇrkowy: +48 513 196 695

Ma│gorzata Dŕbek
Manager Projektˇw, Program Wolontariatu Pracowniczego
malgorzata.debek@kronenberg.org.pl
tel. komˇrkowy: +48 722 300 701

Anna Langner-Kokowska
Manager Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego
anna.langner-kokowska@kronenberg.org.pl
tel. komˇrkowy: +48 693 951 033

Zuzanna »aboklicka
Manager ds. Administracyjnych
zuzanna.zaboklicka@kronenberg.org.pl
tel. komˇrkowy: +48 723 684 546