Edukacja ekonomiczna
Fundacja Kronenberga

Ekonomia to zarówno nasze finanse, jak i rozwój całej gospodarki. Są to zatem dziedziny, z którymi stykamy się na co dzień. Celem działań Fundacji w tym obszarze jest kształcenie świadomego wyedukowanego ekonomiczne konsumenta, budowanie szerokiej koalicji wsparcia dla przedsiębiorców na różnym etapie rozwoju ich firm oraz instytucjonalne wspieranie kultury innowacji w polskiej gospodarce.

Edukacja ekonomiczna obejmuje zatem zarówno przekazywanie w atrakcyjnej wiedzy finansowej, kształtowanie odpowiedzialnych postaw w zarządzaniu swoimi pieniędzmi, jak i wspieranie postaw przedsiębiorczych i oferowanie narzędzi wzmacniających potencjał istniejących firm na rynku. W każdym z tych obszarów Fundacja nawiązuje realizuje szereg działań współpracując z partnerami społecznymi realizującymi zarówno pionierskie, jak i ugruntowane, długofalowe projekty.

Działania Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga koncentrują się na aktywności w obszarze edukacji finansowej, w ramach której szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie kompetencji z zakresu finansów osobistych. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez przygotowywanie młodych ludzi do uruchomienia własnego biznesu oraz wzmacnianie potencjału istniejących firm, to nasz wkład w rozwój polskiej gospodarki. Szczególną uwagę przykładamy do startupów , mając na uwadze ich innowacyjność.

Uzupełnieniem naszych działań są konkursy dla mikroprzedsiębiorców oraz polskich firm dokonujących ekspansji na rynkach zagranicznych oraz podmiotów z rynków wschodzących inwestujących w Polsce.

Fundacja swoje zadania realizuje również poprzez program badań, w ramach którego bada m.in. postawy Polaków wobec finansów, różne aspekty działalności polskich firm za granicą.