Edukacja ekonomiczna
Fundacja Kronenberga

Ekonomia to zarówno nasze finanse, jak i rozwój całej gospodarki. Są to zatem dziedziny, z którymi stykamy się na co dzień. Celem działań Fundacji w tym obszarze jest kształcenie świadomego wyedukowanego ekonomiczne konsumenta, budowanie szerokiej koalicji wsparcia dla przedsiębiorców na różnym etapie rozwoju ich firm oraz instytucjonalne wspieranie kultury innowacji w polskiej gospodarce.

Staramy się być elastyczni, by jeszcze lepiej odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby społeczne - zwłaszcza te będące konsekwencjami utrzymującej się pandemii - a także by sprostać zarządzaniu codziennymi zadaniami w modelu pracy hybrydowej, przerywanej kwarantannami. Dlatego też powstał projekt CyberMocn@Szkoła - program wsparcia dla nauczycieli i uczniów w zakresie bezpiecznej i efektywnej edukacji hybrydowej. Powstał w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli wynikające z wprowadzonego w wyniku pandemii trybu nauczania online. Zawiera szereg warsztatów i spotkań doskonalących umiejętności nauczycieli w zakresie zachowania bezpieczeństwa w internecie, identyfikowania uzależnień u dzieci oraz wykorzystania technologii do prowadzenia angażujących lekcji.

Działania Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga koncentrują się na aktywności w obszarze edukacji finansowej, w ramach której szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie kompetencji z zakresu finansów osobistych. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez przygotowywanie młodych ludzi do uruchomienia własnego biznesu oraz wzmacnianie potencjału istniejących firm, to nasz wkład w rozwój polskiej gospodarki. Szczególną uwagę przykładamy do startupów, mając na uwadze ich innowacyjność.

Fundacja swoje zadania realizuje również poprzez program badań, w ramach którego bada m.in. postawy Polaków wobec finansów oraz jak obecnie wygląda przedsiębiorczość wśród młodych ludzi. granicą.