Edukacja ekonomiczna
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Startupy i innowacje

Gospodarka cyfrowa to połączenie wiedzy, kapitału i nowoczesnych technologii ulokowanych w sieci współdziałających ze sobą aktorów rynkowych. Motorem napędowym jej rozwoju są innowacje, które pozwalają krajom wchodzić na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego. Aby cały proces funkcjonował sprawnie niezbędne jest zbudowanie spójnego ekosystemu, który pozwoli zarówno na komercjalizację wiedzy, uwolnienie potencjału przedsiębiorczości, jak i stworzenie sieci współpracy otoczenia instytucjonalnego: uczelnie - przedsiębiorcy - władze publiczne i samorządowe. Fundacja aktywnie uczestniczy w tym procesie poprzez programy autorskie oraz wspieranie inicjatyw partnerów społecznych, którzy nadają ton budowie ekosystemu przedsiębiorczości i innowacji w Polsce.

Wspieranie startupów rozpoczęliśmy w 2011 roku nawiązując współpracę programową przy budowie ekosystemu Polski Przedsiębiorczej. W kolejnych latach objęliśmy działaniami również panie pragnące rozpocząć własny biznes wspierając powstanie klastra firm kobiecych na terenie aglomeracji warszawskiej.

Aktualnie docieramy z działaniami na rzecz wsparcia startupów i innowacji na kluczowe czołowe w całym kraju, wspieramy kształtowanie u najmłodszych kultury startupowej, kontynuujemy wieloletnie programy wsparcia młodych firm, jak również jesteśmy od początku partnerem pierwszego w Polsce kompleksowego badania sceny startupowej.


Shesnnovation Academy
rozwiń

IT for SHE
rozwiń