Edukacja ekonomiczna
Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Przedsiębiorczość

Wsparcie przedsiębiorczości w Polsce jest obecnie kluczowym wyzwaniem społecznym. Obejmuje ono zarówno kształtowanie kompetencji młodych ludzi i przygotowywanie ich do uruchomienia własnego biznesu, jak i wzmacnianie potencjału istniejących firm. i. Zaangażowanie Fundacji na tym polu stanowi wkład w rozwój polskiej gospodarki i wzmacnianie jej innowacyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Realizując projekty z zakresu wsparcia przedsiębiorczości szczególną wagę przykładamy do faktu, by polski biznes (zarówno Ci, którzy chcą założyć firmę, jak i podmioty już działające na rynku) myślał globalnie.


Hello Entrepreneurship
rozwiń

Biznes w kobiecych rękach
rozwiń