Fundacja
Fundacja Kronenberga

"W XIX wieku rodzina Kronenbergów zapisała piękną kartę
działalności społecznej i patriotycznej. W działaniach Fundacji
widać inspirację dziełami patrona. Ma ona dobrą markę
u organizacji społecznych."

prof. Antoni Kamiński,
komentując przyznanie Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
Nagrody Honorowej w konkursie Pro Publico Bono


Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga od 1996 roku wspiera swojego Fundatora - Citi Handlowy - w realizacji jego misji społecznej.

Czerpiąc inspirację z działań swego patrona, Leopolda Kronenberga, znanego finansisty, filantropa i mecenasa kultury, naszą uwagę skupiamy na edukacji ekonomicznej oraz na polu dziedzictwa kulturowego. Wychodząc naprzeciw nowym ideom inicjujemy i koordynujemy wolontariackie przedsięwzięcia pracowników Citi Handlowy oraz działamy na rzecz propagowania idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Prowadzimy szereg własnych programów, a także wspieramy wartościowe inicjatywy realizowane przez inne organizacje na terenie całego kraju, w tym szczególnie te o wymiarze lokalnym. W ciągu ponad 20 lat naszej działalności odbiorcami naszych programów stało się ponad 10 mln Polaków.

Nasze zadania realizujemy między innymi poprzez:

  • Udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego oraz działającym na rzecz zreformowania edukacji ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki rynkowej,
  • Dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,
  • Tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych,
  • Upowszechnianie idei wolontariatu pracowniczego,
  • Przyznawanie nagród osobom zasłużonym na polu ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • Aktywną działalność na polu organizacji pozarządowych, między innymi w Forum Darczyńców w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ekonomia jest niezwykle ważną dziedziną, ponieważ bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie świadomości i wiedzy na temat finansów to najwłaściwsza droga do zdobycia umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Ważnym obszarem naszej działalności jest również ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Co roku prestiżową "Nagrodą im. prof. Aleksandra Gieysztora" honorujemy osoby lub instytucje szczególnie zasłużone na tym polu.

Najstarszy z prowadzonych przez nas programów to Program Dotacji. W jego ramach co roku przyznajemy dotacje na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w całym kraju.

Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy - rozwijany od lat - jest uznanym w środowisku programem wolontariatu pracowniczego, który może poszczycić się wieloma prestiżowymi nagrodami.

Wypracowana przez lata aktywności koncepcja programowa, formuła finansowania oraz procedury dotacyjne sprawiły, iż Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga jest postrzegana jako jedna z największych i najważniejszych instytucji sektora organizacji pozarządowych w Polsce oraz niekwestionowany lider wśród darczyńców korporacyjnych.