Fundacja
Fundacja Kronenberga
Nagrody dla Fundacji

Inicjatywy i programy w Fundacji Citi Handlowy oraz Banku Citi Handlowy spotkały się z bardzo szerokim uznaniem, czego najbardziej namacalnym dowodem są przyznane nagrody i wyróżnienia w dziedzinie CSR.

Oto najważniejsze z nich:

Forum Super Etycznych Firm

Citi Handlowy od dwóch lat należy do Forum Super Etycznych Firm. To prestiżowe grono obejmuje firmy, które przez trzy lata z rzędu otrzymały tytuł "Etycznej Firmy". Jako Super Etyczna Firma Citi Handlowy dzieli się swoim doświadczeniem, przekazuje najlepsze praktyki, promuje etyczne podejście do biznesu i inspiruje do zmian. Od pierwszej edycji konkursu Citi Handlowy jest doceniany za najbardziej kompleksową i systemową aktywność na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i wartościach.


RESPECT Index

Do końca 2019 roku Citi Handlowy był notowany w zestawieniu RESPECT Index, pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych, zainicjowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank był jedną z nielicznych spółek giełdowych nagradzanych w ten sposób nieprzerwanie od momentu powstania Indeksu w 2009 roku. Od 3 września 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG, skupiającego większe firmy notowane na GPW w indeksach WIG20 i mWIG40, który od stycznia 2020 roku zastępuje RESPECT Index. W gronie spółek zakwalifikowanych do WIG-ESG znalazł się także Citi Handlowy.


Bank Citi Handlowy w 1. edycji Diversity & Inclusion Rating

Bank Citi Handlowy (wspólnie z Citibank Europe Plc) znalazł się w 1. edycji Diversity & Inclusion Rating. Jest to nowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte, mająca na celu zmierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze różnorodności i budowania włączającej, etycznej organizacji. Do pierwszej edycji ratingu zakwalifikowało się 5 firm, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością.


Citi Handlowy zajął 4. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2019.

Bank zajął 4. miejsce w kategorii Bankowość - sektor finansowy i ubezpieczeniowy w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2019. Jest to zestawienie największych spółek działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking umożliwia firmom dokonanie wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w podejmowaniu wyzwań zrównoważonego rozwoju, a także jest cennym instrumentem edukacyjnym.


Srebrny Listek CSR

Bank Handlowy został Laureatem nagrody Srebrnego Listka CSR w IX edycji ankiety Tygodnika "Polityka".


Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W edycji 2018 raportu Odpowiedzialny Biznes znalazło się 20 inicjatywy CSR Citi w Polsce . Po raz pierwszy w raporcie znalazły takie inicjatywy jak Citi Pride Network Poland, szkolenie na rzecz różnorodności pracowników.


Citi Handlowy po raz dwunasty w prestiżowym zestawieniu RESPECT Index

W roku 2018 Citi Handlowy znalazł się w zestawieniu RESPECT Index po raz dwunasty, spełniając tym samym założenia "Strategii Społecznej Odpowiedzialności Banku Handlowego w Warszawie S.A. na lata 2016-2018" ("Strategia"). Bank znajduje się w gronie najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek giełdowych nieprzerwanie od 2009 roku, czyli od momentu powstania indeksu RESPECT Index.


Etyczna Firma

Citi Handlowy w marcu 2018 otrzymał tytuł Super Etycznej Firmy, w konkursie organizowanym przez Puls Biznesu we współpracy z firmą PwC. Jedynie 9 firm wyróżniono w tej kategorii, z czego Citi Handlowy znalazł się w tym prestiżowym gronie jako jedyny bank.

Wyróżnienie Super Etycznej Firmy otrzymują podmioty, które zdobyły tytuł "Etycznej Firmy" co najmniej trzykrotnie w trzech bezpośrednio po sobie następujących edycjach Konkursu. By zdobyć takie wyróżnienie należy spełniać najwyższe standardy w takich obszarach jak m.in. ład korporacyjny, reputacja i przywództwo, zarządzanie ryzykiem nadużyć, system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby weryfikacji zgłoszeń.


Citi Handlowy po raz jedenasty w RESPECT Index

W 2017 miała miejsce jedenasta edycja prestiżowego zestawienia RESPECT Index, po raz kolejny z Citi Handlowy w gronie laureatów. Bank jest jedną z nielicznych spółek giełdowych nagradzanych w ten sposób nieprzerwanie od momentu powstania Indeksu w 2009 roku. Ocenianym obszarem są tu działania w obszarze zrównoważonego rozwoju wpisane w długofalowe strategie biznesowe.


Aplikacja ArtSherlock z Oskarem branży mobilnej

Aplikacja ArtSherlock, powstała w partnerskiej współpracy Fundacji Communi Hereditate i Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, została wyróżniona nagrodą Mobile Trends 2016 - Oskarem branży mobile w kategorii "Innowacja". Aplikacja służy rozpoznawaniu dzieł sztuki utraconych w wyniku II Wojny Światowej.


Bank Citi Handlowy został wyróżniony tytułem "Etycznej Firmy" Pulsu Biznesu.

Bank Citi Handlowy został wyróżniony tytułem "Etycznej Firmy" Pulsu Biznesu. W II edycji konkursu biznesowego dziennika wyłoniono 15 firm o najwyższych standardach etycznych, prowadzące kompleksowe, systemowe działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o wartości i wykazujące na tym polu największą aktywność na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.


14 edycja raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W edycji 2016 raportu Odpowiedzialny Biznes znalazły się 23 inicjatywy CSR Citi w Polsce - to o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Po raz pierwszy w raporcie znalazły się nowe programy: konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, Asystent Św. Mikołaja, Hi - Tech Startup, Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz badanie "Postawy Polaków wobec finansów".


Citi Handlowy po raz dziewiąty znalazł się w prestiżowym zestawieniu RESPECT Index

Respect IndexCiti Handlowy po raz dziewiąty znalazł się w prestiżowym zestawieniu RESPECT Index, którym co roku wyróżnia się spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bank nieprzerwanie od 2009 roku, czyli od momentu powstania Indeksu, znajduje się w gronie najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek giełdowych.


Zwycięstwo w kategorii bankowość, sektor ubezpieczeniowy i finansowy w IX Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank zdobył najwyższy wynik, będący sumą punktów w pięciu audytowanych kategoriach - odpowiedzialne przywództwo, zaangażowanie społeczne, komunikacja z interesariuszami, innowacyjność społeczna oraz odpowiedzialne zarządzanie. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie największych spółek w Polsce, ocenianych pod względem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Za weryfikację wyników odpowiedzialni byli eksperci z firmy PwC.


Rekordowa liczba dobrych praktyk Citi Handlowy w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

18 inicjatyw CSR Citi Handlowy pojawiło się w tegorocznej, 13. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (16 w roku ubiegłym), w tym trzy nowe: programy "Biznes w kobiecych rękach" i "Policz się" oraz "Nagroda Emerging Market Champions".


Citi Handlowy po raz ósmy w RESPECT Index

Respect IndexW ósmej edycji prestiżowego zestawienia RESPECT Index nie mogło zabraknąć Citi Handlowy. W tym roku Bank już po raz ósmy znalazł się w gronie odpowiedzialnych społecznie firm w pierwszym w Europie Środkowo - Wschodniej indeksie spółek odpowiedzialnych, zainicjowanemu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga została laureatem konkursu "Twarze Przedsiębiorczości"

Twarze PrzedsiębiorczościW listopadzie 2014 roku Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga została laureatem konkursu "Twarze Przedsiębiorczości" organizowanego przez Fundację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.


16 dobrych praktyk w raporcie Forum Odpowiedzianego Biznesu

16 inicjatyw CSR Citi Handlowy pojawiło się w tegorocznej, 12. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród wymienionych w raporcie praktyk znalazło się aż 16 inicjatyw Citi Handlowy, co stanowi o 6 więcej niż w roku ubiegłym. Wśród nowych praktyk (po raz pierwszy w raporcie) znalazły się: Nagroda im. Aleksandra Gieysztora, Nagroda Banku Handlowego, Program Korzenie, Klub Wolontariusza, Być Przedsiębiorczym, Biznes Start-up, Utrzymanie Systemu Zarządzania Środowiskowego, Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią, a także program Żyj dobrze.


Citi Handlowy po raz siódmy znalazł się w składzie Respect Index

Respect IndexCiti Handlowy po raz siódmy znalazł się w składzie Respect Index. Jako jeden z dwóch banków konsekwentnie utrzymuje się w zestawieniu od samego początku istnienia indeksu.


Wyróżnienie w konkursie "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju"

Liderzy Zrównoważonego RozwojuW 2013 roku Citi Handlowy został wyróżniony w konkursie "Liderzy Zrównoważonego Rozwoju", za program edukacji finansowej. Konkurs przeznaczony jest  dla firm, które z powodzeniem łączą działalność biznesową z zasadami zrównoważonego rozwoju, a jego organizatorami są miesięcznik Forbes oraz firma doradcza PwC.


VII edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej

Ranking Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej23 kwietnia ogłoszono wyniki VII edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm Dziennika Gazety Prawnej. Citi Handlowy obecny w zestawieniu od pierwszej edycji utrzymał wysoką pozycję w swojej branży (bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy) plasując się na drugim miejscu na podium.


Wyróżnienie w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki"

Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre PraktykiAż 10 inicjatyw CSR Citi Handlowy zostało wyróżnionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 11 edycji raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki". Publikacja wydawana jest od 2002 i stanowi jedyne tego typu opracowanie, podsumowujące najważniejsze kwestie związane z działaniami biznesu w obszarze CSR.

Wyróżnienie w konkursie "Wspólnie budujemy kapitał społeczny"

Program Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Centrum Praw Kobiet "Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet" znalazł się wśród 10 najlepszych praktyk, uhonorowanych w konkursie "Wspólnie budujemy kapitał społeczny". Jego celem jest podkreślenie korzyści płynących z kooperacji biznesu i sektora pozarządowego.


Wyróżnienie w konkursie 100 Procent - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego

Program Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy, koordynowany przez Fundację Kronenberga został wyróżniony w konkursie 100 Procent - Nagrody Wolontariatu Pracowniczego. Jest to pierwszy tego typu konkurs w Polsce, mający na celu wyróżnienie najlepszych polskich praktyk w zakresie wolontariackich działań pracowników.


Zwycięstwo w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu

Citi Handlowy zwyciężył swoją kategorię ("Instytucje finansowe") w pierwszej edycji konkursu Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu. Konkurs organizowany był przez Koalicję CR, której liderem jest największe i najstarsze stowarzyszenie pracodawców Pracodawcy RP. Na celu miał wyróżnienie przedsiębiorstw, które prowadzą działalność biznesową w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu oraz wychodzą naprzeciw wyzwaniom swojej branży w obszarze działań CSR.


Zwycięstwo w polskiej edycji konkursu Europejskich Nagród Wolontariatu Pracowniczego

Prowadzony przez Fundację Kronenberga program dla pracowników Citi Handlowy zwyciężył w polskiej edycji konkursu Europejskiej Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, ogłoszonego w związku z Europejskim Rokiem Wolontariatu. Citi Handlowy został zwycięzcą w kategorii "Duża firma".Odznaka honorowa "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

17 maja 2010 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Fundacji Kronenberga odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" doceniając wkład Fundacji w odzyskanie, zaginionego w czasie II wojny światowej, obrazu Wojciecha Gersona pt.: "Odpoczynek w szałasie tatrzańskim" i przekazanie go Zamkowi Królewskiemu w Warszawie.
Uroczyste przyznanie odznaki odbyło się 1 czerwca 2010, podczas gali przekazania obrazu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie.


Dobroczyńca Roku 2009

W roku 2010 Fundacja po raz drugi zdobyła nagrodę Dobroczyńca Roku, tym razem w kategorii "Strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy". Nagroda została przyznana Citi Handlowy za kompleksową oraz długofalową strategię edukacji finansowej polskiego społeczeństwa realizowaną przez Fundację.Respect Index

Zdjęcie nagrody STOB RESPECT Index to najnowszy indeks warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, skupiający najbardziej zaangażowane społecznie firmy.
Citi Handlowy znalazł się w wąskim gronie 16 najbardziej odpowiedzialnych społecznie spółek. Przepustką było otrzymanie ratingu "A" potwierdzającego działanie według najlepszych biznesowych standardów.
Citi Handlowy utrzymał notowania w RESPECT Index w kolejnych edycjach ogłaszanych w styczniu i lipcu 2011.


Indeks BI-NGO

Indeks BI-NGO to badanie stron internetowych 500 największych firm w Polsce pod kątem komunikacji na temat zaangażowania społecznego. W roku 2009 Citi Handlowy zajął najwyższą pozycję, zdobywając jako pierwsza firma w historii rankingu komplet punktów. W kolejnej edycji indeksu, ogłoszonej w lutym 2011, Citi Handlowy ponownie zdobył maksymalną liczbę punktów.


Nagroda "Mocni Wizerunkiem 2009"

Zdjęcie nagrody STOB Nagroda przyznana Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy za strategiczne zaangażowanie w projekt badań DNA, który pozwolił na zidentyfikowanie szczątków Mikołaja Kopernika.
Nagroda STOB

Zdjęcie nagrody STOB Nagroda Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP (STOB) przyznana za zaangażowanie i działania na rzecz edukacji finansowej.

Nagroda Honorowa Konkursu Pro Publico Bono

Zdjęcie nagrody Honorowej Konkursu Pro Publico BonoNagroda Honorowa Konkursu Pro Publico Bono przyznana została Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy za całokształt działalności na rzecz dobra publicznego. Ceremonia wręczenia odbyła się tradycyjnie w święto Odzyskania Niepodległości, 11 listopada 2007 roku.


Barwy Wolontariatu
Zdjęcie nagrody Barwy Wolnotariatu

Nagroda główna w kategorii Wolontariatu Pracowniczego Konkursie "Barwy Wolontariatu" dla "Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi Handlowy", koordynowanego przez Fundację - dwukrotnie w latach 2005 i 2006.

Nagroda w konkursie Barwy Wolnotariatu jest najbardziej prestiżową nagrodą w dziedzinie wolontariatu.

Dobroczyńca Roku

Zdjęcie nagrody Dobroczyńca RokuTytuł Dobroczyńcy roku 2006 w kategorii: "Współpraca firmy z organizacją pozarządową - duża firma". Jest to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana za społeczne zaangażowanie biznesu. Celem konkursu Dobroczyńca Roku jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz informowanie o akcjach i programach społecznych, które zostały zrealizowane z pomocą przedsiębiorstw, ich pracowników oraz organizacji pozarządowych.


"Mocni Wizerunkiem"

Zdjęcie nagrody "Mocni wizerunkiem"Nagroda "Mocni Wizerunkiem", przyznana za realizację przedsięwzięcia "Światowy Dzień Citi dla Społeczności 2006". Nagroda przyznana została w ramach konkursu organizowanego w czasie VI Kongresu Public Relations w Rzeszowie. Jest to wyraz uznania za sposób budowania marki organizacji.

Pozostałe nagrody:
  • Nagroda "Zaczarowanego ptaszka" za udział w organizacji "Festiwalu Piosenki Zaczarowanej" przyznany przez Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
  • Złota Odznaka Honorowa PTE przyznana w dowód uznania za wieloletnią współpracę i wsparcie przy organizacji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
  • Nagroda i tytuł Mecenasa Kultury przyznany przez Ministra Kultury za wsparcie programu "Trzy Biblioteki", którego celem była renowacja i udostępnienie zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Muzeum w Fawley Court.
  • Wyróżnienie specjalne Ministra Kultury za ustanowienie  dorocznej nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora.
  • Złota Odznaka Polskiego Związku Niewidomych.
  • Tytuł Bursztynowego Sponsora Millenium Gdańska.
  • Tytuł Darczyńcy Roku 1999 przyznawany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.
  • Sienkiewiczowski medal i dyplom uznania od Fundacji Sienkiewiczowskiej.

 

Oprócz wymienionych powyżej, otrzymaliśmy również kilkadziesiąt podziękowań od organizacji, którym udzieliliśmy wsparcia. Każdy dowód uznania czy wdzięczności jest dla nas źródłem radości i motywacją do dalszego rozwijania działalności.