Fundacja
Fundacja Kronenberga
Fundator
 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 5,7 tys. klientów korporacyjnych i ok. 680 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Citi (NYSE:C) to wiodąca globalna instytucja finansowa, obsługująca około 200 milionów rachunków klientów w ponad 160 krajach. Poprzez swoje dwie odrębne jednostki operacyjne: Citicorp i Citi Holdings, Citi obsługuje klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych zapewniając im bogaty wachlarz produktów i usług finansowych w zakresie bankowości detalicznej, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, usług maklerskich i zarządzania aktywami. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.citigroup.com lub www.citi.com. 

Citi Handlowy jest instytucją finansową o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej. Staramy się być wzorową korporacją w Polsce, wrażliwą na potrzeby naszych partnerów. Szczególne znaczenie mają dla nas działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W Citi Handlowy określamy je mianem nowoczesnej filantropii. Nowoczesnej, bo opartej na przemyślanych, zaplanowanych długoterminowo działaniach, które przynoszą wymierne korzyści lokalnym społecznościom, przyczyniając się do ich bogacenia się i rozwoju.

Naszą misję nowoczesnej filantropii realizujemy poprzez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, powołaną w 1995 roku, w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Sławomir S. Sikora
Prezes Zarządu
Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie S.A.