Fundacja
Fundacja Kronenberga
Władze

Rada fundacji

Przewodnicząca/y
W trakcie wyboru

Wiceprzewodniczący
Jenny Grey
Paweł Zegarłowicz

Członkowie
Prof. Andrzej Blikle
Prof. Anna Giza - Poleszczuk
Prof. Andrzej K. Koźmiński
Dr Krzysztof Pawłowski
Prof. Jacek Purchla
Prof. Andrzej Rottermund
Florencia Spangaro


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Adam Piotrak

Członkowie
Marek Furtek
Marzena Filipowicz

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu
Dorota Szostek - Rustecka


Członkowie Zarządu
Robert Rudnicki