Fundacja
Fundacja Kronenberga
Władze

Rada fundacji

Wiceprzewodniczący
Jenny Grey
Paweł Zegarłowicz

Członkowie
Prof. Andrzej Blikle
Prof. Anna Giza - Poleszczuk
Prof. Andrzej K. Koźmiński
Dr Krzysztof Pawłowski
Prof. Jacek Purchla
Prof. Andrzej Rottermund
Prof. Henryk Samsonowicz †
Florencia Spangaro


Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca
Agnieszka Paczkowska

Członkowie
Marek Furtek
Urszula Mroczkowska

Zarząd fundacji

Prezes Zarządu
Dorota Szostek - Rustecka


Członkowie Zarządu
Robert Rudnicki