Fundacja
Fundacja Kronenberga
Sprawozdania roczne

2021

2020

2019

2018

2017

2016


Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Fundacji Kronenberga za rok 2016, plik PDF (61,5 MB)
Opinia audytora, bilans i rachunek zysków i strat za rok 2016, plik PDF (210,2 MB)
Informacja publiczna o otrzymanych darowiznach za rok 2016, plik PDF (28,6 MB)

2015Raport Roczny z działań społecznych 2015, plik PDF (5,81 MB)

2014Raport Roczny z działań społecznych 2014, plik PDF (32,5 MB)

2013Raport Roczny z działań społecznych 2013, plik PDF (4,41 MB)

2012Raport Roczny z działań społecznych 2012, plik PDF (26,7 MB)

2011Raport z działań społecznych 2011, plik PDF (4 MB)

2010Raport Roczny Fundacji Kronenberga za rok 2010, plik PDF (3 MB)

2009Raport Roczny Fundacji Kronenberga za rok 2009, plik PDF (2 MB)

2008Raport Roczny Fundacji Kronenberga za rok 2008, plik PDF (3 MB)

2007Raport Fundacji Kronenberga - sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2007, informacje o planach na rok 2008, plik PDF (1 MB)
2006


2005


2004


2003


2002


2001


1996-2000