Zarządzanie finansami

Karta Visa Business spłacana indywidualnie

Karta Visa Business spłacana indywidualnie

Elastyczne zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników

Karta Visa Business spłacana indywidualnie

Elastyczne zarządzanie wydatkami służbowymi pracowników

Karty Visa Business spłacane indywidualnie, z wydłużonym 30 dniowym terminem spłaty, są kartami płatniczymi przeznaczonymi do pokrywania pracowniczych wydatków służbowych. W pierwszej kolejności za spłatę należności może odpowiadać pracownik. Karty te umożliwiają dokonywanie transakcji oraz wypłatę gotówki we wszystkich placówkach akceptujących karty Visa zarówno w kraju, jak i za granicą. Oprócz możliwości pokrywania wydatków służbowych Karta Visa Business spłacana indywidualnie oferuje swoim Posiadaczom szereg dodatkowych korzyści ułatwiających podróżowanie, a także zapewniających pomoc w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku oraz innych zdarzeń losowych. Zakres dodatkowych świadczeń i korzyści uzależniony jest od rodzaju Karty. Karta jest dostępna w trzech rodzajach: Gold, Silver oraz Blue.


Najważniejsze cechy Kart Visa Business spłacanych indywidualnie

Elastyczność rozliczeń pomiędzy Firmą a Bankiem
 • Karty Visa Business spłacane indywidualnie funkcjonują w miesięcznym cyklu rozliczeniowym i z dodatkowym 30 dniowym terminem spłaty wyciągu. Jeśli zadłużenie karty nie zostanie spłacone w wyznaczonym terminie, karta zostanie zablokowana. Po dokonaniu spłaty karta zostanie ponownie odblokowana.
 • Dodatkowo Bank wprowadził Polecenie Zapłaty dla Kart Visa Business spłacanych indywidualnie. Nowa funkcjonalność ma na celu usprawnienie procesu spłaty zadłużenia karty przez pracownika oraz realizację spłaty w terminie wymagalności. Rozwiązanie to jest również korzystne dla firmy ze względu na prosty sposób uruchomienia usługi, szybsze rozliczenie zadłużenia na kartach pracowniczych, jak również wyeliminowanie regresu w stosunku do Firmy w przypadku braku spłaty.
Bogaty pakiet ubezpieczeń
 • Pakiet ubezpieczenia dla Posiadacza Karty: Bank oferuje szeroki pakiet bezpłatnych ubezpieczeń dla Posiadaczy Kart Business podczas zagranicznej podróży służbowej w przypadku:
  • opóźnienia w podróży,
  • opóźnienia bagażu,
  • wymiany dokumentów,
  • kosztów prawnych,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków (karty Gold i Silver).
 • Pakiet ubezpieczeń dla Firmy:
  • zwolnienie Firmy z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań za nieuprawnione użytkowanie przez pracowników Kart Visa Business spłacanych indywidualnie (LWI).
Raporty elektroniczne
 • Monitorowanie wydatków dokonywanych przy użyciu kart na bieżąco lub cyklicznie,
 • Automatyczne księgowanie wydatków służbowych dokonanych przy użyciu kart na kontach kosztowych,
 • Archiwizacja danych dotyczących wydatków dokonywanych przy użyciu kart.
Dodatkowe zalety Kart Visa Business spłacanych indywidualnie
 • Zmiana limitu karty na telefon lub e-mail
 • Pomoc przy utracie karty - możliwość szybkiego zablokowania karty,
 • Awaryjne wydanie karty zastępczej w przypadku utraty karty,
 • Pomoc medyczna,
 • Zniżki dla Posiadaczy Kart Visa Business w programie Citi Specials,
 • Możliwość wydania karty z własnym i unikalnym wzorem.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Prosimy o kontakt z Doradcami CitiService.

+48 (22) 690 19 81

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści z posiadania Kart Visa Business spłacanych indywidualnie:

 • Bezpieczny i łatwy dostęp do środków finansowych,
 • Obowiązek dokonania spłaty za operacje, dokonane przy użyciu Karty leży po stronie pracownika,
 • Wyeliminowanie zaliczek gotówkowych i ograniczenie kosztów obsługi kasowej,
 • Redukcja kosztów operacyjnych Firmy - program Citi Specials umożliwia pracownikom uzyskanie upustów przy dokonywaniu płatności Kartą Visa Business w sieciach hoteli czy restauracji współpracujących z Bankiem na terenie Polski,
 • Możliwość łatwego monitorowania wydatków służbowych i zwiększenie ich efektywności,
 • Możliwość kontaktu z zespołami Obsługi Kart Korporacyjnych – szczegóły dostępne w zakładce Strefa Klienta,
 • Usprawnienie procesu rozliczania i księgowania wydatków służbowych,
 • Bogaty pakiet ubezpieczeń,
 • Pomoc medyczna,
 • Wyciągi elektroniczne w formacie PDF, Excel oraz CSV,
 • Możliwość uruchomienia automatycznej spłaty Karty poprzez Polecenie Zapłaty.

Pliki do pobrania: