Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego korzystania z CitiDirect®

Niezależnie od wielopoziomowych zabezpieczeń zastosowanych przez Bank, Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z zagrożeń występujących w Internecie i stosować się do poniższych zasad:

 • Adres logowania do systemu CitiDirect (https://portal.citidirect.com/) wprowadzaj ręcznie w pasku adresu przeglądarki lub dodaj go do „Ulubionych”. Nigdy nie wyszukuj strony logowania w wyszukiwarce internetowej, gdyż w wynikach wyszukiwania mogą znajdować się fałszywe strony utworzone przez oszustów.
 • Przed rozpoczęciem logowania upewnij się, że jesteś na właściwej, bezpiecznej stronie portalu. W oknie przeglądarki, na pasku adresu musi być widoczna zamknięta kłódka oznaczająca połączenie szyfrowane. Adres strony musi zaczynać się od „https”.
 • Strona internetowa CitiDirect zabezpieczona jest certyfikatem wystawionym przez firmę Symantec. Przed logowaniem do serwisu sprawdź aktualność oraz wystawcę tego certyfikatu.
 •   Jak sprawdzić ważność certyfikatu?

 • Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędach, a w szczególności o błędach certyfikatu. Jeśli stwierdzisz błąd certyfikatu lub jego rozbieżność z powyższymi danymi, niezwłocznie zgłoś ten fakt do Banku.
 • Nie korzystaj z serwisu bankowości internetowej z publicznej sieci Wi-Fi (np. w kafejkach internetowych, bibliotece).
 • Nie zostawiaj otwartego okna CitiDirect, gdy oddalasz się od komputera choćby na chwilę, a po zakończonej pracy wyloguj się z systemu.
 • Używaj zapory sieciowej (firewall), która pomaga chronić komputer przed atakami z sieci, stosuj oprogramowanie antywirusowe oraz regularnie aktualizuj zarówno oprogramowanie antywirusowe, jak i system operacyjny.
 • Na bieżąco aktualizuj przeglądarkę oraz wtyczki Java, aby posiadać ich wersje wskazane aktualnie przez Citi Handlowy.
 • Uważaj na złośliwe oprogramowanie rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej. Nie otwieraj załączników, nie uruchamiaj linków zawartych w wiadomościach od nadawców, których nie znasz. Nawet jeśli załącznik pochodzi od osoby znajomej, sprawdź go najpierw programem antywirusowym.
 • Nie odpowiadaj na wiadomości e-mail ani telefony z prośbą o podanie danych osobowych, numeru PIN, numeru karty SafeWord lub jednorazowych kodów dostępu.

 •   Uwaga: Citi Handlowy nigdy nie kontaktuje się z Klientami, aby spytać o hasła do systemów, PIN-y do kart                         SafeWord czy też jakiekolwiek informacje generowane przez karty SafeWord.

 • Nie udostępniaj nikomu dostępu do aplikacji mobilnej CitiDirect
 • Nie udostępniaj nikomu Twojej karty SafeWord, nie ujawniaj kodu PIN oraz nigdzie go nie zapisuj. Nie ujawniaj osobom nieupoważnionym również numeru karty SafeWord. Twoja karta SafeWord – generator dynamicznych haseł jednorazowych – czyni CitiDirect odpornym na próby przejęcia hasła. Noś ją przy sobie lub przechowuj w bezpiecznym miejscu, a PIN do karty zapamiętaj i nigdzie nie utrwalaj ani nie ujawniaj osobom trzecim. Wszelkie czynności wykonane w CitiDirect są rejestrowane. Każda operacja wykonana za pomocą Twojej karty będzie traktowana jako Twoja.
 • W przypadku utraty lub uszkodzenia karty SafeWord należy niezwłocznie skontaktować się z CitiService w celu zablokowania dostępu do CitiDirect. Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł poznać Twój PIN do karty SafeWord, natychmiast go zmień.