Zarządzanie finansami

Rachunek Powierniczy

Rachunek Powierniczy

Wiarygodność w biznesie

Rachunek Powierniczy

Wiarygodność w biznesie

Rachunek Powierniczy to rozwiązanie, które służy zabezpieczaniu transakcji pomiędzy Klientami Banku i ich kontrahentami, zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Na Rachunku Powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku, na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - zdeponowane na Rachunku Powierniczym środki:

 • nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko posiadaczowi rachunku,
 • nie wchodzą w skład masy upadłościowej, w przypadku ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku.

Najważniejsze cechy produktu

Proponujemy Państwu Rachunek Powierniczy:

 • Rozwiązanie zabezpieczające środki powierzone przez odbiorcę i gwarantujące wykorzystanie ich przez dostawcę zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy stronami.
 • Prowadzi do zabezpieczenia kontraktu pomiędzy odbiorcą, a dostawcą poprzez zdeponowanie na Rachunku Powierniczym odpowiedniej kwoty, która jest zapłatą za dokonaną transakcję.
 • Rozliczenie transakcji następuje na warunkach ustalonych przez strony, a wykonawcą umowy jest Bank.
 • Dwustronna umowa zawierana jest z Bankiem na podstawie umowy powierzenia środków, zawartej pomiędzy stronami transakcji.

Kiedy Rachunek Powierniczy ma zastosowanie?

 • gdy chcemy ograniczyć ryzyko związane z dokonywaniem transakcji o podwyższonym stopniu ryzyka,
 • gdy środki przeznaczone na realizację transakcji powinny podlegać ścisłej kontroli oraz powinny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem uzgodnionym między stronami,
 • kiedy kontrakt zawierany jest pomiędzy stronami wcześniej niewspółpracującymi ze sobą, które nie mają jeszcze do siebie pełnego zaufania.

Rola Banku:

 • strażnik interesów poszczególnych stron transakcji,
 • potwierdza zdeponowanie środków i uniemożliwia ich podjęcie niezgodne z warunkami zapisanymi w umowie Rachunku Powierniczego,
 • przygotowuje i dostosowuje umowę do danej transakcji,
 • zapewnia wsparcie doświadczonego zespołu dedykowanego tylko do obsługi transakcji Rachunku Powierniczego.

Oprocentowanie środków na Rachunku Powierniczym jest każdorazowo negocjowane z Klientem. Opłaty za otwarcie i prowadzenie Rachunku Powierniczego zależą od stopnia złożoności danego rachunku i są każdorazowo negocjowane z Klientem.


Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Zachęcamy do kontaktu.

Prosimy o pozostawienie numeru telefonu. Nasz Opiekun oddzwoni i odpowie na Państwa pytania.