Zarządzanie finansami

Cash Pool

Cash Pool

Wielopodmiotowa Konsolidacja Sald

Cash Pool

Wielopodmiotowa Konsolidacja Sald

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod nazwą Citi Handlowy, oferuje elastyczne rozwiązania w zakresie zarządzania płynnością dla grup podmiotów powiązanych. Rozwiązania te pozwalają na fizyczną konsolidację sald na rachunkach tych podmiotów, a co za tym idzie, na efektywne zarządzanie środkami finansowymi w ramach grupy.


Najważniejsze cechy produktu

  • Cash pool – polega na automatycznym przeksięgowywaniu sald w ramach grupy.
  • Księgowanie może odbywać się w ciągu dnia lub/oraz na koniec dnia, w zależności od zapotrzebowania na płynność na poszczególnych rachunkach objętych usługą.
  • Rozwiązanie umożliwia centralizację zarządzania płynnością oraz zmniejszenie kosztów, zwiększenie przychodów odsetkowych poprzez fizyczną konsolidację sald.
  • Oferowany przez Citi Handlowy Cash Pool może funkcjonować jako struktura bez transferów zwrotnych lub z transferami zwrotnymi w następnym dniu roboczym po dokonaniu konsolidacji.
  • Opcjonalna możliwość wykonywania alokacji odsetek przez Bank.

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniami z zakresu Zarządzania Płynnością, prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.