Zarządzanie finansami

CitiDirect BE

Globalne rozwiązania dla przedsiębiorstw

Tarcza 1.0

Globalne rozwiązania dla przedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

Jednocześnie informujemy, że od 15 kwietnia – podobnie jak przy wdrażaniu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 – PFR rozpoczął codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców, dotyczące zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na temat zapisów i terminów szkoleń są dostępne na stronie od 7 kwietnia.

Uprzejmie informujemy, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia 2021 r.

Zmiana regulaminu Tarczy Finansowej 1.0 w zakresie regulacji dotyczących umorzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej PFR nie później niż do dnia 9 kwietnia 2021 r.

Przypominamy, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0 będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100% umorzenia subwencji.

Jednocześnie informujemy, że od 15 kwietnia – podobnie jak przy wdrażaniu Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 – PFR rozpocznie codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców dotyczących zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej PFR 1.0. Informacje na temat zapisów i terminów szkoleń będą dostępne na stronie od 7 kwietnia.

JAKIE SĄ WARUNKI UMORZENIA SUBWENCJI?

Otrzymana pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

Mikrofirmy:

  • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;
  • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
  • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
  • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Szczegółowe zasady są określone w Regulaminie PFR dostępnego na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.