Waluty

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej

Stopy procentowe przy kredycie lub leasingu nie muszą być dodatkowym ryzykiem dla finansów firmy. Citi Handlowy oferuje gamę instrumentów służących minimalizacji skutków wahań stóp procentowych. Nasza propozycja to nie tylko wsparcie eksperckie przy wyborze przez Klienta rozwiązania, ale także współpraca przed zawarciem transakcji i po niej.

Na ten proces składa się:

  • analiza ryzyka, na które jest narażona firma
  • zaproponowanie strategii wykorzystujących instrumenty finansowe dostępne obecnie na światowych rynkach
  • wyjaśnienie zasad działania oraz przedstawienie analizy możliwych scenariuszy rynkowych
  • wdrożenie wybranego rozwiązania w odpowiednim momencie rynkowym
  • bieżące monitorowanie transakcji

Zaangażowanie całego zespołu Pionu Skarbu Citi Handlowy gwarantuje, że firma będzie miała do wyboru pełny wachlarz dostępnych rozwiązań adekwatnych do ryzyka firmy.