Fundusze unijne

Pomoc w przygotowaniu projektów

Pomoc w przygotowaniu projektów

Pomoc w przygotowaniu projektów

Z myślą o obecnych i przyszłych Beneficjentach pomocy unijnej Citi Handlowy przygotował specjalny Program Doradztwa Unijnego. Opracowaliśmy szeroki wachlarz produktów doradczych ułatwiających otrzymanie dofinansowania, wdrażanie i zarządzanie projektem unijnym. Program jest adresowany do podmiotów publicznych, które chcą wykorzystać szansę na rozwój, jaką stwarza Unia Europejska. Program powstał na bazie wieloletnich doświadczeń, które zdobyliśmy przy realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i innych donatorów zewnętrznych.

Rolą Programu jest wsparcie naszych Klientów z sektora publicznego w procesie aplikacji o środki z funduszy UE oraz innych programów dotacyjnych. Nasi specjaliści pomogą Państwu krok po kroku przejść przez skomplikowany proces pozyskiwania i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych.