Fundusze unijne

Fundusze unijne

Fundusze unijne

Oferta dla firm i samorządów

Fundusze unijne

Oferta dla firm i samorządów

Unijna perspektywa finansowa stawia przed polskimi przedsiębiorstwami i samorządami nie tylko nowe wyzwania, ale przede wszystkim nowe możliwości. Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy opracował specjalny pakiet doradztwa europejskiego, który pomoże Państwa firmie w prosty sposób sięgnąć po unijne dotacje.


EURO PRODUKTY dla przedsiębiorstw zainteresowanych dotacjami unijnymi:

Doradztwo europejskie
 • wyspecjalizowani pracownicy Biura ds. Unii Europejskiej w Citi Handlowy udzielą niezbędnych informacji i pomocy w zakresie:
  • przygotowania zestawienia dostępnych źródeł współfinansowania planowanego przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej,
  • opracowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami: biznes plan, studium wykonalności, analizy branżowe, analizy i przepływy finansowe oraz właściwe ekspertyzy,
  • monitorowanie projektu,
  • rozliczania projektu.

  W przypadku powyższych usług doradczych ich cena jest uzależniona od rodzaju projektu, jego wartości i wymogów poszczególnych Instytucji Wdrażających.

Specjalny program kredytowy
 • przygotowany z myślą o inwestycjach współfinansowanych z funduszy unijnych, pomaga w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Forma i warunki kredytu są każdorazowo przedmiotem negocjacji z Klientem.
 • Promesa unijna jest dokumentem potwierdzającym nieodwołalną gotowość Banku do udzielenia kredytu na realizację inwestycji, na zasadach w nim określonych.
Kredyt na innowacje technologiczne
3 listopada 2015 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. rozpoczął współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wdrażania Działania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) dotyczącego udzielania Kredytu na innowacje technologiczne, który przeznaczony jest na przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP):
 • celem Działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii poprzez udzielanie MSP kredytu oraz dotacji ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego
 • wsparciem dla przedsiębiorcy będzie ww. dotacja (tzw. premia technologiczna) udzielona w wysokości max 6 mln PLN przez Bank Gospodarstwa Krajowego i przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu, udzielonego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotację wraz z instrukcjami dostępne są pod adresem: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

Zainteresowała Państwa nasza oferta?

Szczegółowych informacji udzieli:

Marcin Fabisiewicz
+48 (22) 657 73 93

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

Korzyści

Pakiet doradztwa europejskiego Citi Handlowy to efektywny sposób na uzyskanie dotacji unijnych, ponieważ oferuje Państwa firmie:

 • możliwość wykorzystania szansy na rozwój przedsiębiorstwa, jaką daje Unia Europejska, i konkurowania na rynkach międzynarodowych,
 • możliwość skorzystania z profesjonalnych usług doradczych pracowników Biura ds. Unii Europejskiej,
 • oszczędność czasu pracowników ,
 • dostęp do praktycznej wiedzy i znajomości tematyki unijnej*,
 • wsparcie zespołów produktowych i sektorowych oraz specjalistów Banku w obszarze rozwoju regionalnego,
 • zapewnienie wykorzystania środków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami*,
 • możliwość skorzystania z różnorodnej oferty programów unijnych oraz innych form dofinansowania*.

* Doradcy Biura ds. Unii Europejskiej każdorazowo udzielają Klientom informacji na temat ryzyk związanych z procesem aplikowania o środki unijne.


Dodatkowe informacje

Szczegółowe omówienie funkcjonalności produktu, wymagań oraz warunków korzystania z produktu, jak również ryzyk z nim związanych odbywa się podczas bezpośredniego kontaktu z klientem w przypadku zainteresowania tym produktem.