Sektor Publiczny

Kredyty

Kredyty

Kredyty

Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy (Bank), w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) oferuje kredyty w rachunku bieżącym, kredyty krótkoterminowe oraz kredyty długoterminowe na finansowanie inwestycji. Bank dzięki dostarczanym produktom pragnie być kluczowym partnerem dla obsługiwanych JST w zakresie kredytowania.

Bank udziela kredytów po dokonaniu oceny zdolności kredytowej na podstawie dokumentów dostarczonych do aplikacji kredytowej. Kredytobiorca może korzystać równocześnie z kilku rodzajów kredytów.

powrót