Relacje inwestorskie

Konsensus wyników

Konsensus wyników

Konsensus wyników

Opracowanie własne na podstawie raportów analityków sell-side przygotowujących regularne opracowania o Banku
(patrz lista analityków sell-side).
Ostatnia aktualizacja 12-06-2020