Relacje inwestorskie

Konsensus wyników

Konsensus wyników

Konsensus wyników

Opracowanie własne na podstawie raportów analityków sell-side przygotowujących regularne opracowania o Banku
(patrz lista analityków sell-side).
Rekomendacje wydane w okresie od 07/12/2021 do 01/08/2022.